Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1137. Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, stran 3709.

V skladu s 77. členom Kolektivne pogodbe za lesarstvo ter na podlagi 2. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 – 15. 12. 2006 in Uradni list RS, št. 28/07 – 29. 3. 2007), je Komisija za določitev zneska povečanja najnižjih osnovnih plač določila, da se najnižje osnovne plače veljavne za februar 2013 določene z Aneksom št. 4 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 26/12) povečajo za 2,7 %, zato pogodbeni stranki
A) kot predstavnika delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
in
B) kot predstavnika delojemalcev
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
sklepata
A N E K S št. 5
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 in 28/07) (v nadaljevanju: Tarifna priloga)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge in se na novo glasi:
»1. Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih od 1. 3. 2013 dalje znašajo:
Tarifni razred         Najnižja osnovna plača v
                      €
I. Enostavna dela            425,80 €
II. Manj zahtevna dela         464,86 €
III. Srednje zahtevna dela       512,24 €
IV. Zahtevna dela            564,45 €
V. Bolj zahtevna dela          630,87 €
VI. Zelo zahtevna dela         741,19 €
VII. Visoko zahtevna dela        834,88 €
2. člen
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega aneksa, preneha veljati Aneks št. 4 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, z dne 6. 4. 2012 (Uradni list RS, št. 26/12).
Ljubljana, dne 13. marca 2013
Podpisniki
Predstavniki delojemalcev
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Predsednik
Lojze Raško l.r.
 
Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Predsednik
Drago Lombar l.r.
 
Predstavniki delodajalcev
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije
Predsednik upravnega odbora
mag. Andrej Mate l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Klavdija Koren l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 4. 4. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-7/2006-17 o tem, da je Aneks št. 5 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 18/6.

AAA Zlata odličnost