Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

361. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev, stran 1505.

Na podlagi 29. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
1. člen
Ta sklep določa standard stroškov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 25. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), in sicer za standardno storitev oskrbe v skladu s predpisanimi normativi in standardi.
2. člen
Standard stroškov dela
1. za osebe, starejše od 65 let za storitev oskrbe I in oskrbe IV:
– standard povprečne plače zaposlenih 935,64 eurov za oskrbo I in 982,42 eurov za oskrbo IV;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 33,66 eurov na zaposlenega;
– drugi stroški dela 190,45 eurov mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU, 27/12 odl. US, 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju besedila: zakon), uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.037,18 eurov;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 33,66 eurov na zaposlenega;
– drugi stroški dela 190,45 eurov mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe
1. za osebe, starejše od 65 let za storitev oskrbe I in oskrbe IV:
– 171,89 eurov mesečno na posteljo.
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– 286,90 eurov mesečno na posteljo.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 10/12 in 14/12).
5. člen
Ta sklep začne veljati 1. marca 2013.
Št. 007-5/2013
Ljubljana, dne 4. februarja 2013
EVA 2013-2611-0007
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost