Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3709. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe, stran 9941.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov o delovanju društva, ki Ministrstvo za obrambo zaprosi za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe.
II. KRITERIJI ZA IZKAZOVANJE POMEMBNEJŠIH DOSEŽKOV
2. člen
(pomembnejši dosežek društva)
Za pomembnejši dosežek delovanja društva se šteje, da društvo s svojim delovanjem pomembno prispeva k razvoju obrambnega področja.
3. člen
(kriteriji)
Kriteriji za izkazovanje delovanja društva na obrambnem področju so zlasti:
– ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja ali samostojnosti;
– spodbujanje in razvijanje domoljubja, domovinske zavesti, vojaške tradicije in drugih vrednot, ki so povezane z nacionalno varnostnimi interesi oziroma poslanstvi Slovenske vojske;
– sodelovanje pri uresničevanju vojaških, obrambnih, nacionalno varnostnih ali drugih interesov na obrambnem področju;
– opravljanje dejavnosti, ki je neposrednega pomena tudi za delovanje Slovenske vojske;
– sodelovanje pri usposabljanju mladih in sodelovanje pri aktivnostih, ki so pomembne tudi za delovanje vojaške strateške rezerve;
– krepitev ugleda države in zaupanja v Slovensko vojsko;
– prispevanje k razvoju področja, na katerem društvo deluje z vidika obrambnih vsebin s tem, da izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem in vzgojo oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način;
– prispevanje k povezovanju obrambnih struktur, medgeneracijskemu razumevanju in sožitju, z različnimi oblikami prostovoljskega dela zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo;
– sodelovanje pri oblikovanju predpisov na obrambnem področju;
– izdajanje strokovne literature, povezane z obrambnim področjem.
4. člen
(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev)
Društvo izkaže izpolnjevanje kriterijev iz prejšnjega člena s programi delovanja in poročili o izvedenem delu v skladu z 32. členom Zakona o društvih ter z drugimi dokazili in listinami, s katerimi lahko izkaže pomembnejše dosežke in rezultate svojega delovanja v javnem interesu.
III. KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-30/2012-12
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
EVA 2012-1911-0028
Aleš Hojs l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost