Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3705. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, stran 9914.

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
1. člen
V Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11) se v 4. členu vejica za besedo »Zavrč« nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo »in Žirovnica«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(preverjanje vrednosti meril)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vsaki dve leti preverja vrednosti meril iz te uredbe in ob spremembah podatkov, ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna problemska območja, pripravi predlog spremembe te uredbe. Podatke, potrebne za izračun dostopnosti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe, pridobi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz uradnih evidenc in jih uporabi za izračun povprečnega dostopnega časa z avtomobilom po mreži cest do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste. Najnovejše razpoložljive podatke o vrednostih meril iz te uredbe pripravi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-30/2012
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
EVA 2012-2130-0059
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost