Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3045. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom, stran 7775.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organ in zaščiteni odjemalci v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES (UL L št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 994/2010/EU).
2. člen
(pristojni organ)
(1) Pristojni organ za izvajanje ukrepov iz Uredbe 994/2010/EU je Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Agencija lahko posamezne naloge pod pogoji in na način iz 2. točke drugega odstavka 2. člena Uredbe 994/2010/EU prenese na druge organe ali organizacije.
3. člen
(zaščiteni odjemalci)
(1) Zaščiteni odjemalci so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijsko omrežje za plin, tudi osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijsko ali prenosno omrežje, in sicer:
– izvajalci zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego;
– izvajalci vzgojno-varstvene dejavnosti;
– izvajalci izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi;
– izvajalci socialno-varstvene dejavnosti.
(2) O sporih, ali je določena oseba zaščiteni odjemalec, odloča agencija.
4. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 8/07), ki se uporablja do uveljavitve Preventivnega načrta ukrepov in Načrta za izredne razmere, ki ju sprejme agencija v skladu s 4. členom Uredbe 994/2010/EU.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-36/2012
Ljubljana, dne 11. oktobra 2012
EVA 2012-2430-0133
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti