Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012

Kazalo

2633. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na prevedbo oziroma uvrščanje glavne medicinske sestre, stran 6925.

R A Z L A G E
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na prevedbo oziroma uvrščanje glavne medicinske sestre, sprejete na 4. skupni seji Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, dne 1. 10. 2008 in Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije sprejeto na 63. seji dne 22. 6. 2011 in 67. seji dne 14. 5. 2012 ter 25. 7. 2012
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na podlagi 11. točke I. dela Splošne določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08, 89/08, 83/10, 89/10, 107/11 in 40/12) na 4. skupni seji Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, dne 1. 10. 2008, in na 63. seji dne 22. 6. 2011 ter 67. seji dne in dne 14. 5. 2012 ter 25. 7. 2012, sprejel naslednje razlage
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08)
4. člen, sedmi odstavek
1. Dosedanje glavne medicinske sestre v socialno varstvenih zavodih oziroma vodje službe zdravstvene nege in oskrbe na nivoju zavoda se lahko razvrščajo na delovno mesto namestnika direktorja, in sicer:
– na delovno mesto namestnika direktorja, ki ima pooblastila, določena v statutu zavoda, in je vezano na mandat;
– ali na delovno mesto namestnika direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe brez posebnih pooblastil, ki bi izhajala iz statuta, imenovanje pa ni vezano na mandat.
2. Določitev plačnega razreda in napredovanje javnega uslužbenca je v obeh primerih vezano na določbe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in nasl.).
3. Sedmi odstavek 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08) določa zgolj to, da se zaradi prevedbe v nov plačni sistem (1. 8. 2008) zaposleni, ki je imel pred prevedbo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto glavna medicinska sestra oziroma je opravljal dela glavne medicinske sestre, uvrsti v plačni razred skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in naslednji), in sicer na delovno mesto namestnika direktorja v socialno varstvenih zavodih in posebnih vzgojno izobraževalnih zavodih.
4. Navedeno določilo tako ne posega v organiziranost javnega zdravstvenega ali javnega socialnovarstvenega zavoda, ta je določena z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali sistemizacijo posameznega zavoda.
Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Darja Vižintin Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost