Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012

Kazalo

2632. Razlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na delovni čas in uvrščanje medicinske sestre v socialno varstvenih zavodih, stran 6924.

R A Z L A G I
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na delovni čas in uvrščanje medicinske sestre v socialno varstvenih zavodih, sprejeti na 67. seji dne 14. 5. 2012 in 25. 7. 2012
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na podlagi 11. točke I. dela Splošne določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08, 89/08, 83/10, 89/10, 107/11 in 40/12) na 67. seji dne 14. 5. 2012 in 25. 7. 2012, sprejel naslednji razlagi
11. Delovni čas
29. člen
1. V zvezi s tem členom odbor opozarja na sprejeti Dogovor o realizaciji 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 76/98), ki kot specialne laboratorije opredeljuje laboratoriji, kjer se pretežno opravlja dejavnost molekularne biologije; tumorske biologije; specialne citologije, histologije; delo z izotopi in delo z agresivnimi organskimi topili, kislinami, lugi in cianidi, za te laboratorije pa so predpisani tudi posebni zaščitni ukrepi.
2. Predpisani posebni zaščitni ukrepi se izvajajo na način in pod pogoji, ki so opredeljeni v Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1) in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1).
3. V dogovoru je izrecno opredeljeno, da se kot delovna mesta, na katerih imajo delavci pravico do skrajšanega delovnega časa, ki znaša 36 ur tedensko in katerim se tak delovni čas šteje kot polni delovni čas, določijo točno določena delovna mesta v tistih specialnih laboratorijih, kjer se pretežno opravlja dejavnost ali molekularne biologije ali tumorske biologije ali specialne citologije ali histologije ali delo z izotopi ali delo z agresivnimi organskimi topili, kislinami, lugi in cianidi.
4. »Pretežna dejavnost laboratorija« pomeni, da točno določena dejavnost obsega večino dejavnosti laboratorija, posledično pa se ta pogoj razteza tudi na zaposlene na delovnih mestih iz dogovora, kar pomeni, da mora tudi zaposleni opravljati te dejavnosti pretežni del svojega delovnega časa.
5. Zagotavljanje varnega delovnega okolja je dolžnost delodajalca in izvajanje te njegove dolžnosti ne more biti kriterij za opredelitev pravice do skrajšanega delovnega časa, kar pomeni, da na pravico do priznanja skrajšanega delovnega časa ne vpliva dejstvo, da dovoljene koncentracije škodljivih snovi v delovnem okolju niso presežene.
6. Skladno z dogovorom pa so bili zavodi dolžni izdelati seznam delavcev na delovnih mestih, kjer je priznana pravica do dela s skrajšanim delovnim časom.
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08)
4. člen, prvi in četrti odstavek
1. Javni zavod s področja socialnega varstva mora za delovna mesta strokovnih delavcev na področju socialnega varstva vključiti v svojo sistemizacijo delovna mesta in nazive iz plačne podskupine F1 in za delovna mesta strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva vključiti v sistemizacijo delovna mesta in nazive iz plačne podskupine F2. V skladu s tem se strokovne delavce in strokovne sodelavce uvršča na razpoložljiva delovna mesta in na nazive iz plačne skupine F, ne pa namesto le-teh na delovna mesta iz drugih plačnih skupin.
Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Darja Vižintin Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost