Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012

Kazalo

2563. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (1. dopolnitev), stran 6300.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (1. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 50/11) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« pri TSV 423/02 doda besedilo »Prenehanje veljavnosti 9. decembra 2012.«.
V prilogi se na seznam za vrstico s številčno oznako »TSV 423/02« doda nova vrstica, ki se glasi:
+----------+----------------+------------------+----------------+
| Številčna|Naslov tehnične |   Začetek   |  Prenehanje  |
| oznaka | specifikacije | veljavnosti in |  veljavnosti |
|     | in področje  | začetek obvezne |        |
|     |   njene   |   uporabe   |        |
|     | veljavnosti  |         |        |
+----------+----------------+------------------+----------------+
|…     |        |         |        |
+----------+----------------+------------------+----------------+
|»TSV   |Tehnična    |Začetek      |        |
|423/03  |specifikacija  |veljavnosti 9.  |        |
|     |za vozila TSV  |decembra 2012.  |        |
|     |423/03 o    |         |        |
|     |ukrepih proti  |Začetek obvezne  |        |
|     |emisijam    |uporabe: glej   |        |
|     |plinastih in  |točko 5 tehnične |        |
|     |trdih      |specifikacije za |        |
|     |onesnaževal iz |vozila.«.     |        |
|     |motorjev za   |         |        |
|     |pogon      |         |        |
|     |kmetijskih in  |         |        |
|     |gozdarskih   |         |        |
|     |traktorjev.   |         |        |
|     |Velja za vse  |         |        |
|     |traktorje    |         |        |
|     |kategorij T in |         |        |
|     |C.       |         |        |
+----------+----------------+------------------+----------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-191/2012/
Ljubljana, dne 27. julija 2012
EVA 2012-2430-0036
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost