Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012

Kazalo

2326. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi, stran 5646.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 107/10) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pomoč se dodeli za mleko in mlečne izdelke iz 4. člena te uredbe za dneve, ko morajo upravičenci poravnati stroške za prehrano v izobraževalni ustanovi.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vlagatelj mora zahtevek za izplačilo pomoči za proizvode iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe vložiti v naslednjih rokih:
– do 31. marca tekočega koledarskega leta za obdobje od 1. septembra do 31. decembra predhodnega koledarskega leta. Agencija o zahtevku odloči do 30. junija tekočega koledarskega leta,
– do 30. junija tekočega koledarskega leta za obdobje od 1. januarja do 31. marca tekočega koledarskega leta. Agencija o zahtevku odloči do 30. septembra tekočega koledarskega leta,
– do 30. septembra tekočega koledarskega leta za obdobje od 1. aprila do 30. junija tekočega koledarskega leta. Agencija o zahtevku odloči do 31. decembra tekočega koledarskega leta,
– do 30. novembra tekočega koledarskega leta za obdobje od 1. julija do 31. avgusta tekočega koledarskega leta. Agencija o zahtevku odloči do 28. februarja v naslednjem koledarskem letu.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-25/2012
Ljubljana, dne 12. julija 2012
EVA 2012-2330-0166
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost