Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012

Kazalo

2295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, stran 5593.

Na podlagi 145. člena in za izvrševanje petega odstavka 144. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
1. člen
V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 1/10, 68/10, 110/10 in 66/11) se v drugem odstavku 11. člena na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»Za enoto hmeljišča v obdelavi iz tega odstavka se šteje tudi hmeljišče, zasajeno s hmeljem, ki se lahko vzgaja brez napeljave vodil, v medvrstni prostor pa se posadi ali poseje druge kmetijske rastline (podsevek).«.
2. člen
V četrtem odstavku 17. člena se v točki č) črta besedilo », oziroma če izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore za pridelovanje lupinarjev v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu«.
3. člen
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »kmetijstvo in okolje«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-291/2012
Ljubljana, dne 9. julija 2012
EVA 2012-2330-0186
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost