Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2073. Sprememba Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, stran 5166.

Na podlagi 83. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in 40/12 – ZUJF) ter 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96,18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 ZJZP) je svet Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije št. 01403-56/2011/7 z dne 11. oktobra 2011 na svoji 5. redni seji dne 6. 6. 2012 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
1. člen
V Statutu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 34/08 in 58/11) se v prvem stavku prvega odstavka 20. člena za besedilom »kot ga določijo sami« črta vejica in besedilo »izmed najvplivnejših oseb pri predstavniku skupine«.
2. člen
Ta sprememba statuta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-48/2011
Ljubljana, dne 6. junija 2012
EVA 2011-2611-0080
Predsednik sveta zavoda
Jakob Počivavšek l.r.

AAA Zlata odličnost