Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1983. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi, stran 4860.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdajata minister za infrastrukturo in prostor ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
1. člen
V Pravilniku o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 24/07, 23/09, 78/09, 14/11 in 17/11 – ZTZPUS-1) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2010/68/EU z dne 22. oktobra 2010 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi (UL L št. 305 z dne 20. 11. 2010, str. 1)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2011/75/EU z dne 2. septembra 2011 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi (UL L št. 239 z dne 15. 9. 2011, str. 1)«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Oprema iz Priloge A.1 k Direktivi 96/98/ES, prenesena iz Priloge A.2 k navedeni direktivi, ki je bila izdelana v skladu z veljavnimi homologacijskimi postopki pred 5. oktobrom 2012, se lahko da na trg ali namesti na ladji do 5. oktobra 2014.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 5. oktobra 2012.
Št. 007-119/2012/9
Ljubljana, dne 17. maja 2012
EVA 2012-2430-0085
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
 
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost