Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1879. Pravilnik o uniformah Slovenske vojske, stran 4577.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena in petega odstavka 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o uniformah Slovenske vojske
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vrste uniform in športne opreme v Slovenski vojski ter ureja njihovo nošenje.
2. člen
(nošenje uniform)
(1) Vojaške osebe v Slovenski vojski (v nadaljnjem besedilu: vojaške osebe) lahko nosijo samo uniforme, predpisane s tem pravilnikom.
(2) Vojaške osebe nosijo predpisano uniformo, kadar opravljajo vojaško službo.
(3) Vojaške osebe so lahko med opravljanjem vojaške službe v civilni obleki, če tako določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske v skladu s Pravili službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 84/09) oziroma minister za obrambo, če gre za delo na delovnih mestih na katerih se opravlja vojaška služba.
3. člen
(nošenje uniform v rezervni sestavi, pri nekdanjih pripadnikih in drugih osebah)
(1) Pogodbeni pripadniki rezervne sestave Slovenske vojske lahko nosijo uniformo med vojaško službo, na državnih, lokalnih ali vojaških slovesnostih in praznovanjih ter vojaških počastitvah in žalovanjih, kadar predstavljajo Slovensko vojsko oziroma poveljstvo ali enoto, v katero so razporejeni, oziroma na podčastniških, častniških ali veteranskih srečanjih.
(2) Službene uniforme lahko v skladu s prejšnjim odstavkom nosijo tudi vojaške osebe, ki so do upokojitve delale na Ministrstvu za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) V skladu s tem pravilnikom in Pravili službe v Slovenski vojski lahko nosijo uniformo tudi štipendisti ministrstva ter druge osebe, ki se prostovoljno usposabljajo za vojaško obrambo ali druge obrambne naloge oziroma sodelujejo v drugih programih vojaškega ali obrambnega usposabljanja ali dejavnostih, ki jih organizira Generalštab Slovenske vojske ali ministrstvo.
(4) Načelnik Generalštaba Slovenske vojske lahko izjemoma začasno dovoli uporabo uniforme ali njenih delov tudi osebam, ki ne opravljajo vojaške službe oziroma niso upravičene nositi uniformo v skladu s tem pravilnikom, za nevojaške namene, ki niso v nasprotju s temeljnimi načeli, ki veljajo za uporabo uniform Slovenske vojske oziroma ne škodujejo ugledu Slovenske vojske.
4. člen
(prepoved nošenja različnih uniform)
Nošenje delov različnih vrst uniform ni dovoljeno. Uniforma mora ustrezati višini in telesni zgradbi osebe, ki jo nosi.
II. VRSTE UNIFORM
5. člen
(vrste uniform)
(1) Uniforme Slovenske vojske so:
– bojne uniforme,
– službene uniforme,
– slovesne uniforme,
– gardne uniforme,
– uniforma orkestra Slovenske vojske.
(2) V Slovenski vojski se nosi tudi športna oprema.
6. člen
(bojne uniforme)
(1) Bojne uniforme so moške in ženske.
(2) Osnovno bojno uniformo sestavljajo vetrovka, bluzon, hlače, jakna termovelur, anorak, nepremočljive hlače in kapa, taktična majica, kapa s senčnikom ter klobuk, ki so iz maskirno potiskane tkanine. Bojno uniformo sestavljajo še pletena kapa in podkapa, puli, pas za hlače, škornji, podobleka, rokavice, perilo, nogavice, ruta in baretka. Barva teh artiklov je zelena, razen baretke, ki je lahko v osnovni zeleno rjavi barvi oziroma barvi, ki označuje rod ali enoto.
(3) Mornariška bojna uniforma je enake oblike kot je osnovna bojna uniforma. Barva uniforme je temno modra.
(4) Poleg osnovne bojne uniforme iz prvega odstavka tega člena lahko pripadniki posameznih enot Slovenske vojske nosijo tudi drugačne bojne uniforme oziroma druge sestavne dele uniforme, ki predstavljajo zaščitna ali varovalna oblačila oziroma obutev in drugo opremo pri opravljanju določenih del ali nalog med vojaško službo.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek delovna, zaščitna in druga oblačila ter zaščitna obutev, ki jo uporabljajo pripadniki Slovenske vojske v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, niso sestavni del uniforme.
7. člen
(službene uniforme)
(1) Službene uniforme so moške in ženske.
(2) Osnovno službeno moško uniformo sestavljajo suknjič, hlače s pasom, čapka, srajca s kravato, vetrovka, jopič, baretka, pulover, obutev, rokavice, nogavice, torba, dežnik, dežni plašč in prevleka za čapko. Suknjič, hlače in čapka so zeleno modre barve. Srajca je svetlo zelene barve, ostali artikli pa so temno sive ali črne barve.
(3) Osnovno žensko službeno uniformo sestavljajo suknjič, hlače, krilo, klobuček, bluza s kravato, vetrovka, jopič, baretka, jopica, obutev, torbica, pas, rokavice, nogavice, torba in dežnik. Izdelana je iz enake tkanine in v enaki barvni kombinaciji kot osnovna moška službena uniforma.
(4) Službena moška uniforma letalskih enot in enot zračne obrambe je sestavljena enako kot osnovna službena moška uniforma. Razlika je v barvi. Suknjič, hlače in čapka so modre barve, srajca in baretka sta svetlo modri, drugi deli uniforme pa so enake oblike in barve kot pri osnovni službeni uniformi.
(5) Službena ženska uniforma letalskih enot in enot zračne obrambe je sestavljena enako kot osnovna službena ženska uniforma. Razlika je v barvi. Suknjič, hlače, krilo in klobuček so modre barve, bluza in baretka sta svetlo modri, drugi deli uniforme pa so enake oblike in barve kot pri osnovni službeni uniformi.
(6) Službeno moško mornariško uniformo sestavljajo suknjič, hlače s pasom, čapka, baretka, srajca s kravato, vetrovka, pulover, jopič, obutev, rokavice, nogavice, torba, dežnik, dežni plašč in prevleka za čapko. Srajca je bele barve, čevlji, nogavice, kravata, dežnik in usnjeni dodatki so črne barve, drugi deli pa so temno modre barve.
(7) Službeno žensko mornariško uniformo sestavljajo suknjič, hlače, krilo, klobuček, baretka, bluza s kravato, vetrovka, jopica, jopič, obutev, torbica, rokavice, nogavice, torba in dežnik. Izdelana je iz enake tkanine in v enaki barvni kombinaciji kot moška službena mornariška uniforma.
8. člen
(slovesne uniforme)
(1) Slovesna uniforma je moška in ženska. Enaka je za vse vojaške osebe, razen za pripadnike mornariških enot.
(2) Slovesna moška uniforma je temno sive barve. Sestavljajo jo suknjič, hlače s pasom, čapka, vrvica, srajca, kravata, metuljček, plašč, šal, rokavice, nogavice in čevlji.
(3) Slovesna ženska uniforma je temno sive barve. Sestavljajo jo suknjič, krilo, hlače, klobuček, vrvica, bluza, metuljček, jakna, plašč, šal, pas, rokavice, torbica, nogavice in čevlji.
(4) Slovesna zimska mornariška moška in ženska uniforma sta enaki kot je službena mornariška uniforma.
(5) Moška slovesna poletna mornariška uniforma je bele barve. Sestavljajo jo suknjič, hlače, čapka, srajca, kravata, metuljček, pas, čevlji in nogavice.
(6) Ženska slovesna poletna mornariška uniforma je bele barve. Sestavljajo jo suknjič, krilo, klobuček, bluza, metuljček, pas, čevlji in nogavice.
9. člen
(gardna uniforma)
(1) Gardna uniforma je moška in ženska ter je zeleno modre barve.
(2) Gardno uniformo sestavljajo suknjič, hlače s pasom, čapka, baretka, srajca s kravato, škornji, čevlji, plašč, dežni plašč, pulover, pas gardne uniforme, vrvice, rokavice in nogavice. Srajca je svetlo zelene barve, kravata, plašč in vetrovka so temno sive, škornji in usnjeni dodatki pa črne barve. Pas gardne enote in vrvice so zlato rumene barve.
10. člen
(uniforma orkestra Slovenske vojske)
Uniforma orkestra Slovenske vojske je moška in ženska ter je zeleno modre barve. Sestavljajo jo suknjič, hlače, čapka, srajca, dežni plašč, plašč, pulover, rokavice, slovesni pas, čevlji, kravata, nogavice in vrvice.
11. člen
(športna oprema)
Športna oprema je moška in ženska. Sestavljajo jo jakna, hlače, majica, kapa, rokavice, nogavice, športni copati, kopalke in natikači. Hlače so temno sive, jakna temno zelene, majica pa svetlo zelene barve.
III. NOŠENJE UNIFORM IN ŠPORTNE OPREME
12. člen
(nošenje bojne uniforme)
Bojno uniformo nosijo vojaške osebe pri izvajanju bojnih nalog ter pri opravljanju vseh nalog in aktivnostih, povezanih z vojaškim usposabljanjem. Vojaške osebe lahko nosijo bojno uniformo tudi pri izvajanju drugih nalog, če tako odredi nadrejeni.
13. člen
(nošenje službene uniforme)
(1) Službeno uniformo nosijo vojaške osebe med vojaško službo takrat, ko ne izvajajo vojaškega usposabljanja ali ne opravljajo bojnih nalog.
(2) Člani orkestra Slovenske vojske nosijo službeno uniformo tudi na komemoracijah in pogrebih z vojaškimi častmi. Lahko jo nosijo tudi na koncertih ali drugih nastopih, če tako odredi nadrejeni. V tem primeru se na suknjič pripne okrasna vrvica.
14. člen
(nošenje slovesne uniforme)
Slovesno uniformo nosijo vojaške osebe na protokolarnih prireditvah (slovesne akademije, proslave, uradni sprejemi in podobno) v skladu s protokolarnimi pravili ter Pravili službe v Slovenski vojski.
15. člen
(nošenje gardne uniforme)
Gardno uniformo nosijo pripadniki enote za protokol pri izvajanju protokolarnih nalog v skladu s protokolarnimi pravili in Pravili službe v Slovenski vojski.
16. člen
(nošenje uniforme orkestra Slovenske vojske)
Uniformo orkestra Slovenske vojske nosijo člani orkestra pri izvajanju protokolarnih nalog, na sprejemih z vojaškimi častmi, državnih proslavah, lahko pa tudi na koncertih, če tako odredi nadrejeni.
17. člen
(nošenje športne opreme)
(1) Športno opremo nosijo vojaške osebe med športnim usposabljanjem in pri športnih aktivnostih. Nadrejeni, ki vodi predpisano športno usposabljanje, odloči, kateri deli športne opreme se bodo nosili.
(2) Pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah ter udeleženci vojaškega izobraževanja ali usposabljanja lahko športno opremo nosijo tudi v prostem času znotraj baze, vojašnice ali tabora, kjer je enota nastanjena oziroma se izvaja izobraževanje ali usposabljanje.
IV. NOŠENJE OZNAK SLOVENSKE VOJSKE NA UNIFORMAH
18. člen
(nošenje oznak)
Na uniformah Slovenske vojske se nosijo samo predpisane oznake Slovenske vojske ter napisi.
V. NAČIN NOŠENJA, OPIS, PRIPADANJE IN ROKI UPORABNOSTI UNIFORM IN ŠPORTNE OPREME
19. člen
(nošenje, opis, pripadanje in roki uporabnosti)
(1) Način nošenja uniform, določenih s tem pravilnikom, podrobnejši opis uniform, športne in druge opreme, pripadanje, roki uporabnosti, načini zadolžitve in zamenjave, popolnjevanje ter vračanje uniform, športne in druge opreme, se uredijo z navodili o uniformah in opremi Slovenske vojske, ki jih izda minister za obrambo in se objavijo na spletni strani ministrstva.
(2) Z navodili iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredijo tudi opis, pripadanje, roki uporabnosti in druga vprašanja posebnih uniform, delov uniforme, delovnih in drugih oblačil ter opreme iz četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
(uporaba prejšnjih uniform)
Uniforme Slovenske vojske, določene s Pravilnikom o uniformah Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 81/08), se uporabljajo dokler se ne porabijo obstoječe zaloge uniform in njihovih delov oziroma dokler se uniforme in njihovi deli ne izločijo iz operativne uporabe.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uniformah Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 81/08), razen 22. do 27. člena.
22. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-116/2012-6
Ljubljana, dne 12. junija 2012
EVA 2012-1911-0012
Aleš Hojs l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost