Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012

Kazalo

1772. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, stran 4363.

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 31/10 in 79/10), izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
1. člen
V Odloku o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07, 50/08 in 17/09) se v prvem odstavku 3. člen 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. ministrstev in uradov:
– šest predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– eden predstavnik Ministrstva za finance,
– dva predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
– dva predstavnika Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
– štirje predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– eden predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– eden predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije.«.
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predsednik nadzornega odbora je eden od predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.«.
2. člen
V 7. členu se besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30300-1/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2130-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost