Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1558. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu, stran 3572.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena in v povezavi s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju notranjih zadev in področjih, za katera ni pristojno drugo ministrstvo.
2. člen
Za pomembnejši dosežek delovanja društva se šteje delovanje društva, s katerim društvo dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja, na katerem deluje, ali nadomešča delovanje potrebnih javnih institucij.
3. člen
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva iz prejšnjega člena so zlasti:
– aktivno sodelovanje pri razvoju področja, na katerem društvo deluje, s tem da društvo izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem in vzgojo oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način;
– dopolnjevanje in razvijanje vsebin, povezanih s področjem, na katerem društvo deluje;
– vzpodbujanje aktivnosti pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju, na katerem društvo deluje;
– aktivno sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov samoupravne lokalne skupnosti in predlaganje sprejema predpisov in ukrepov na področju, na katerem društvo deluje;
– izvajanje dejavnosti, ki so po kakovosti ali po namenu primerljive z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo mrežo javnih zavodov po vsebini dela ali načinu delovanja;
– prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni;
– izdajanje strokovne literature na področju, na katerem društvo deluje.
4. člen
Društvo lahko izkaže kriterije iz prejšnjega člena s poročilom iz druge alineje drugega odstavka 32. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), z različnimi dokazili, ki izkazujejo posamezen kriterij, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215-22/2012
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-1711-0016
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost