Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012

Kazalo

915. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL), stran 1979.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01), izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL)
1. člen
V Navodilu o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) (Uradni list RS, št. 20/11) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(zavezanci za poročanje)
(1) V raziskovanje POSL-P/ČL je vključenih do pet tisoč poslovnih subjektov (gospodarske družbe, zadruge in podružnice tujih podjetij) (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
(2) Zavezanci za poročanje so:
– vse gospodarske družbe, zadruge in podružnice tujih podjetij, ki imajo več kot 49 zaposlenih,
– del gospodarskih družb, zadrug in podružnic tujih podjetij, ki imajo 49 ali manj zaposlenih; te določi SURS z metodo vzorčenja.
(3) Seznam vseh zavezancev iz prejšnjega odstavka določi SURS in ga pošlje AJPES. SURS zavezance tudi pisno pozove k prvemu poročanju zahtevanih podatkov.«
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(vsebina)
Zavezanci poročajo zahtevane podatke iz bilance stanja, iz izkaza poslovnega izida, o investicijah in druge podatke o poslovanju na podlagi vprašalnika Četrtletni vprašalnik o poslovanju poslovnih subjektov POSL-P/ČL (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik). Vprašalnik in navodila za njegovo izpolnjevanje SURS objavi na svoji spletni strani.«
3. člen
Priloga se črta.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012/7
Ljubljana, dne 23. marca 2012
EVA 2012-1522-0001
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti