Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012

Kazalo

820. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike, stran 1788.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in 42. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je strokovni svet na seji dne 22. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
1. člen
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike, objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/10, se dopolni tako, da se prva alineja prvega odstavka 4. člena glasi:
»– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziroma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Inštituta in na predavanjih, ki se organizirajo v okviru izobraževanja za pridobitev posameznih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut;«.
2. člen
Druga alineja drugega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da oseba predloži uradno potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga izda visokošolska organizacija, in sicer v obdobju veljavnosti objave podatkov v seznamih aktivnih imetnikov naziva, oziroma dejansko število ur prisotnosti na izobraževanju, ki ga organizira Inštitut za pridobitev nazivov;«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19/2011
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
mag. Samo Javornik l.r.
Podpredsednik
strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost