Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

558. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012, stran 1196.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 – popravek, 121/05, 87/06, 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel
S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012
1. člen
Občinski svet Občine Cankova soglaša, da bo ekonomska cena storitve Pomoči družini na domu od 1. 1. 2012 znašala 17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,43 EUR.
2. člen
Cena socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, zmanjšana za subvencijo občine v višini 10,67 EUR, znaša za uporabnika 7,23 EUR za efektivno uro.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011, št. 162-01/2011, z dne 16. 6. 2011.
5. člen
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 162-01/2012
Cankova, dne 16. februarja 2012
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.