Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

555. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1193.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09 in 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.)), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in enajste točke 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. seji sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parceli številka 701/2 (pot površine 348 m²), k.o. 1261 – Sromlje.
2.
Ukine se javno dobro na parceli številka 406/4 (pot površine 727 m²), k.o. 1273 – Župelevec.
3.
Ukine se javno dobro na parceli številka 4584/3 (pot površine 103 m²) in parceli številka 4584/5 (pot površine 315 m²), obe v k.o. 1301 Krška vas.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brežice, dne 14. februarja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.