Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4360. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb, stran 12173.

Na podlagi 15. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb
1. člen
V Uredbi o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb (Uradni list RS, št. 127/03) se v prvem odstavku 6. člena besedilo »Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: urad)« nadomesti z besedama »nadzornemu organu«.
2. člen
V 7. členu se beseda »uradu« nadomesti z besedama »nadzornemu organu«.
3. člen
Naslov poglavja »IV. NALOŽBE KONCESIONARJA V KAPITAL PRAVNE OSEBE«, 8. in 9. člen se črtajo.
4. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IV. POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta besedilo »oziroma 8.«.
V četrtem odstavku se beseda »urada« nadomesti z besedama »nadzornega organa«.
6. člen
V 13. členu se v napovednem stavku številka »8.« nadomesti s številko »3.«.
7. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »V. KONČNA DOLOČBA«.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-86/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0223
Vlada Republike Slovenije
Ljudmila Novak l.r.
Ministrica

AAA Zlata odličnost