Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4183. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 11806.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1. Občinski svet Občine Vipava potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagane naslednje cene:
CENA ODVAJANJA ODPADNIH VODA:
– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV)
+-------------+--------------+------------+
|Storitev   | Enota mere |  Cena  |
+-------------+--------------+------------+
|Storitev   |  Količina  |  Na m3  |
|odvajanja  | odvedene vode| odvedene |
|odpadnih voda|       |  vode  |
|       +--------------+------------+
|       |   m3   |  0,1908 €|
+-------------+--------------+------------+
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda za – obvezna javna služba (brez DDV)
+-------------+--------------+------------+
|Storitev   | Enota mere |  Cena  |
+-------------+--------------+------------+
|       |  Premer  | Na mesec |
|       |  vodomera  |      |
|       +--------------+------------+
|       |  DN 13   |  4,0262 €|
|       +--------------+------------+
|       |  DN 20   |  6,7238 €|
|       +--------------+------------+
| Omrežnina za|  DN 25   | 10,06155 €|
| odvajanje +--------------+------------+
|odpadnih voda|  DN 40   |  26,8550 €|
|       +--------------+------------+
|       |  DN 50   |  40,2624 €|
|       +--------------+------------+
|       |  DN 80   | 134,1945 €|
|       +--------------+------------+
|       |  DN 100  | 201,3118 €|
|       +--------------+------------+
|       |  DN 150  | 402,6237 €|
+-------------+--------------+------------+
CENA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA:
– storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
+------------+--------------+-------------+
| Storitev | Enota mere |   Cena  |
+------------+--------------+-------------+
|Storitev  |  Količina  |  Na m3  |
|čiščenja  | očiščene vode|  očiščene |
|odpadnih  |       |   vode  |
|voda    +--------------+-------------+
|      |   m3   |   1,1552 €|
+------------+--------------+-------------+
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
+------------+--------------+-------------+
| Storitev | Enota mere |  Cena   |
+------------+--------------+-------------+
|      |  Premer  |       +
|      |  vodomera  | Na mesec  |
|      |       |       |
|      |       |       |
|      +--------------+-------------+
|      |   DN 13  |   1,1261 €|
|      +--------------+-------------+
|      |   DN 20  |   1,3812 €|
|Omrežnina za+--------------+-------------+
| čiščenje |   DN 25  |   2,8162 €|
| odpadnih +--------------+-------------+
|  voda  |   DN 40  |   7,5135 €|
|      +--------------+-------------+
|      |   DN 50  |  11,2646 €|
|      +--------------+-------------+
|      |   DN 80  |  37,5451 €|
|      +--------------+-------------+
|      |  DN 100  |  56,2525-€|
|      +--------------+-------------+
|      |  DN 150  |  112,6465 €|
+------------+--------------+-------------+
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2013.
Št. 354-0017/2012-1
Vipava, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.