Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4182. Sklep o cenah ravnanja z odpadki, stran 11805.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o cenah ravnanja z odpadki
1. Občinski svet Občine Vipava potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagane naslednje cene ravnanja z odpadki (brez DDV):
+--------------------------------------+----------+-------------+
|        Storitev        | Enota  |  Cena   |
|                   |  mere  |       |
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Zbiranje in prevoz KO - javna     |  m3  |   0,5209 €|
|inrastruktura             |     |       |
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Zbiranje in prevoz KO - izvajanje   |  m3  |  11,8240 €|
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Zbiranje - obdelava MKO - javna    |  m3  |   0,3799 €|
|infrastruktura            |     |       |
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Zbiranje - obdelava MKO - izvajanje  |  m3  |   3,7218 €|
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Obdelava MKO - javna infrastruktura  |  m3  |   0,0933 €|
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Obdelava MKO - izvajanje       |  m3  |   0,9143 €|
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Odlaganje ostankov KO - javna     |  m3  |   0,3325 €|
|infrastruktura            |     |       |
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Odlaganje ostankov KO - izvajanje   |  m3  |   3,2570 €|
+---------------------------------------------------------------+
 
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov|  m3  |   1,0374 €|
+---------------------------------------------------------------+
 
+--------------------------------------+----------+-------------+
|Finančno jamstvo za zapiranje     |  m3  |   4,8508 €|
|odlagališča              |     |       |
+--------------------------------------+----------+-------------+
 
          Obračunska količina:   0,034 m3 MKO / osebo / teden
 
KO ... komunalni odpadki
MKO ... mešani komunalni odpadki
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2013.
Št. 354-0020/2012-1
Vipava, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.