Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4126. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 11724.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 15. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobro, ki je označeno s parcelo št. 777/6, k.o. Lukavci v izmeri 420 m2.
2. Nepremičnina iz prejšnje točke tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobro in postane last Občine Križevci.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-15/2012-103
Križevci, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.