Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4072. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 11613.

Na podlagi drugega odstavka 2.a člena, 30. člena, prvega in tretjega odstavka 33. člena in tretjega odstavka 41. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US in 111/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 10/07, 55/07, 67/08, 46/09 in 51/10) se v 1. členu druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1, zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 756/12 z dne 20. avgusta 2012 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, UL L št. 223 z dne 21. 8. 2012, str. 8; v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba),«
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1, zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 927/2012 z dne 9. oktobra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, UL L št. 304 z dne 31. 10. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2658/87/EGS) in«
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obrazec EUL mora imeti značilnosti iz 215. člena izvedbene uredbe.«
3. člen
V prilogi 1, Navodila za uporabo in izpolnjevanje polj EUL, I. Del, točka B. Zahtevani podatki se v tabeli EUL-SI vrstica z oznako 26 spremeni tako, da se glasi:
»
+---+-----+---+-----+---+------+-----+---+-----+-----+----+-----+
|26 |A  |  |A  |  |A   |A  |  |A  |A  |  |   |
|  |[12] |  |[12] |  |[12] |[12] |  |[13] |[13] |  |   |
+---+-----+---+-----+---+------+-----+---+-----+-----+----+-----+
«.
V II. Delu, točki A. Formalnosti ob izvozu/odpremi, carinskem skladiščenju predfinanciranega blaga za izvoz, ponovnem izvozu, pasivnem oplemenitenju, skupnostnem tranzitu in/ali dokazovanju skupnostnega statusa blaga, v polju 44 – Dodatne informacije / predložene listine / potrdila in dovoljenja se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z ustreznimi šiframi iz priloge 2 se v polje vpišejo podatki, ki jih zahtevajo posebni veljavni predpisi, ter opravilne številke dokumentov, priloženih k deklaraciji, in zaporedne številke vseh kontrolnih izvodov T5 ali identifikacijske številke.«.
V polju 52 – Zavarovanje se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če skupno zavarovanje, opustitev zavarovanja ali posamezno zavarovanje ne velja za eno ali več spodaj omenjenih držav, se v polju „ne velja za“ z ustrezno šifro navede država oziroma države, za katere zavarovanje ne velja, iz šifranta držav v prilogi 2:
– pogodbenice, ki niso članice EU, so pa podpisnice konvencij o skupnem tranzitnem postopku in o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi,
– Andoro,
– San Marino.
Če se uporabi posamezno zavarovanje v obliki gotovinskega pologa ali kuponov, velja za vse pogodbenice, ki so podpisnice konvencij o skupnem tranzitnem postopku in o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi.«.
V točki C. Formalnosti pri sprostitvi blaga v prost promet, aktivnem oplemenitenju, začasnem uvozu, postopku predelave pod carinskim nadzorom, carinskem skladiščenju in vnosu blaga v proste cone kontrolne vrste II, v polju 44 – Dodatne informacije / predložene listine / potrdila in dovoljenja se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z ustreznimi šiframi iz priloge 2 se v polje vpišejo podatki, ki jih zahtevajo posebni veljavni predpisi, ter opravilne številke dokumentov, priloženih k deklaraciji, in zaporedne številke vseh kontrolnih izvodov T5 ali identifikacijske številke.«
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Kadar je blago oproščeno DDV pri dobavi v drugo državo članico, je informacije iz člena 143(2) Direktive 2006/112/ES treba vnesti v polje 44, vključno z, na zahtevo države članice, dokazi, da je uvoženo blago namenjeno za prevoz ali odpošiljanje iz države članice uvoza v drugo državo članico.«.
4. člen
V prilogi 2, točki 2. Šifre, Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Šifra države: črkovna nomenklatura Skupnosti za države in ozemlja temelji na veljavnih šifrah ISO alpha-2 (a2), če so združljive s šiframi držav iz drugega odstavka 5. člena Uredbe št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (*).
Šifrant držav (S-4_(2)) se spremeni tako, da se glasi:
»ŠIFRANT DRŽAV                  S-4_(2)
Uredba Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L št. 328/2012, str. 7)
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|Oznaka  |Besedilo        |Opis             |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AD    |Andora         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AE    |Združeni arabski    |Abu Dhabi, Ajman, Dubai,   |
|     |emirati        |Fujairah, Ras al Khaimah,  |
|     |            |Sharjah in Umm al Qaiwain  |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AF    |Afganistan       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AG    |Antigva in Barbuda   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AI    |Angvila        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AL    |Albanija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AM    |Armenija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|     |            |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AO    |Angola         |vključno Cabinda       |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AQ    |Antarktika       |ozemlje južno od 60° južne  |
|     |            |zemljepisne širine; ne    |
|     |            |vključuje Francoskega južnega|
|     |            |ozemlja (TF), Bouvetovega  |
|     |            |otoka (BV), Južne Georgie in |
|     |            |otokov Južni Sandwich (GS)  |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AR    |Argentina       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AS    |Ameriška Samoa     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AT    |Avstrija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AU    |Avstralija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AW    |Aruba         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|AZ    |Azerbajdžan      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BA    |Bosna in Hercegovina  |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BB    |Barbados        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BD    |Bangladeš       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BE    |Belgija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BF    |Burkina Faso      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BG    |Bolgarija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BH    |Bahrajn        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BI    |Burundi        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BJ    |Benin         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BL    |Saint-Barthélemy    |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BM    |Bermudi        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BN    |Država Brunej     |pogosto imenovana Brunej   |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BO    |Večnacionalna država  |pogosto imenovana Bolivija  |
|     |Bolivija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BQ    |Bonaire, St. Eustatius |               |
|     |in Saba        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BR    |Brazilija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BS    |Bahami         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BT    |Butan         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BV    |Bouvetov otok     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BW    |Bocvana        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BY    |Belorusija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|BZ    |Belize         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CA    |Kanada         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CC    |Kokosovi (Keeling)   |               |
|     |otoki         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CD    |Demokratična republika |nekdaj Zair         |
|     |Kongo         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CF    |Srednjeafriška     |               |
|     |republika       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CG    |Kongo         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CH    |Švica         |vključno nemško ozemlje   |
|     |            |Büsingen in italijanska   |
|     |            |občina Campione d'Italia   |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CI    |Slonokoščena obala   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CK    |Cookovi otoki     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CL    |Čile          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CM    |Kamerun        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CN    |Kitajska        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CO    |Kolumbija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CR    |Kostarika       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CU    |Kuba          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CV    |Zelenortski otoki   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CW    |Curaçao        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CX    |Božični otok      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CY    |Ciper         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|CZ    |Češka republika    |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|DE    |Nemčija        |vključno otok Heligoland;  |
|     |            |brez ozemlja Büsingen    |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|DJ    |Džibuti        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|DK    |Danska         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|DM    |Dominika        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|DO    |Dominikanska republika |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|DZ    |Alžirija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|EC    |Ekvador        |vključno otočje Galapagos  |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|EE    |Estonija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|EG    |Egipt         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|EH    |Zahodna Sahara     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ER    |Eritreja        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ES    |Španija        |vključno Balearski otoki in |
|     |            |Kanarski otoki; brez Ceute  |
|     |            |(XC) in Melille (XL)     |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ET    |Etiopija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|FI    |Finska         |vključno Alandski otoki   |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|FJ    |Fidži         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|FK    |Falklandski otoki   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|FM    |Mikronezija      |Chuuk, Kosrae, Pohnpei in Yap|
|     |(Federativne države)  |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|FO    |Ferski otoki      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|FR    |Francija        |vključno Monako in francoski |
|     |            |čezmorski departmaji     |
|     |            |(Francoska Gvajana,     |
|     |            |Guadeloupe, Martinik in   |
|     |            |Réunion) ter francoski    |
|     |            |severni del St. Martina   |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GA    |Gabon         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GB    |Združeno kraljestvo  |Velika Britanija, Severna  |
|     |            |Irska, Kanalski otoki in otok|
|     |            |Man             |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GD    |Grenada        |vključno južni Grenadini   |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GE    |Gruzija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GH    |Gana          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GI    |Gibraltar       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GL    |Grenlandija      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GM    |Gambija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GN    |Gvineja        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GQ    |Ekvatorialna Gvineja  |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GR    |Grčija         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GS    |Južna Georgia in otoki |               |
|     |Južni Sandwich     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GT    |Gvatemala       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GU    |Guam          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GW    |Gvineja Bissau     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|GY    |Gvajana        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|HK    |Hongkong        |posebna upravna regija    |
|     |            |Ljudske republike Kitajske  |
|     |            |Hongkong           |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|HM    |Heardov otok in    |               |
|     |McDonaldovi otoki   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|HN    |Honduras        |vključno otoki Swan     |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|HR    |Hrvaška        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|HT    |Haiti         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|HU    |Madžarska       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ID    |Indonezija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|IE    |Irska         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|IL    |Izrael         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|IN    |Indija         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|IO    |Britansko ozemlje   |otočje Chagos        |
|     |Indijskega oceana   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|IQ    |Irak          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|IR    |Iran (Islamska     |               |
|     |republika)       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|IS    |Islandija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|IT    |Italija        |vključno Livigno; brez občine|
|     |            |Campione d'Italia      |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|JM    |Jamajka        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|JO    |Jordanija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|JP    |Japonska        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KE    |Kenija         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KG    |Kirgiška republika   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KH    |Kambodža        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KI    |Kiribati        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KM    |Komori         |Anjouan, Grande Comore in  |
|     |            |Moheli            |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KN    |Saint Kitts in Nevis  |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KP    |Demokratična ljudska  |pogosto imenovana Severna  |
|     |republika Koreja    |Koreja            |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KR    |Republika Koreja    |pogosto imenovana Južna   |
|     |            |Koreja            |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KW    |Kuvajt         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KY    |Kajmanski otoki    |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|KZ    |Kazahstan       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LA    |Laoška ljudska     |pogosto imenovana Laos    |
|     |demokratična republika |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LB    |Libanon        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LC    |Saint Lucia      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LI    |Lihtenštajn      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LK    |Šrilanka        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LR    |Liberija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LS    |Lesoto         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LT    |Litva         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LU    |Luksemburg       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LV    |Latvija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|LY    |Libija         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MA    |Maroko         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MD    |Republika Moldavija  |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ME    |Črna gora       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MG    |Madagaskar       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MH    |Marshallovi otoki   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MK1   |Nekdanja jugoslovanska |               |
|     |republika Makedonija  |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ML    |Mali          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MM    |Mjanmar        |pogosto imenovan Burma    |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MN    |Mongolija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MO    |Macao         |posebna upravna regija    |
|     |            |Ljudske republike Kitajske  |
|     |            |Macao            |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MP    |Severni Marianski   |               |
|     |otoki         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MR    |Mavretanija      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MS    |Montserrat       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MT    |Malta         |vključno Gozo in Comino   |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MU    |Mauritius       |Mauritius, otok Rodrigues,  |
|     |            |otoki Agalega in plitvina  |
|     |            |Cargados Carajos (otočje   |
|     |            |Saint Brandon)        |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MV    |Maldivi        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MW    |Malavi         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MX    |Mehika         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MY    |Malezija        |polotok Malezija in Vzhodna |
|     |            |Malezija (Labuan, Sabah in  |
|     |            |Sarawak)           |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|MZ    |Mozambik        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NA    |Namibija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NC    |Nova Kaledonija    |vključno otočje Loyalty   |
|     |            |(Lifou, Mare in Ouvea)    |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NE    |Niger         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NF    |Norfolški otok     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NG    |Nigerija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NI    |Nikaragva       |vključno z otočjem Corn   |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NL    |Nizozemska       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NO    |Norveška        |vključno otočje Svalbard in |
|     |            |otok Jan Mayen        |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NP    |Nepal         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NR    |Nauru         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NU    |Niue          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|NZ    |Nova Zelandija     |brez Rossovega odvisnega   |
|     |            |ozemlja (Antarktika)     |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|OM    |Oman          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PA    |Panama         |vključno nekdanja cona    |
|     |            |prekopa           |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PE    |Peru          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PF    |Francoska Polinezija  |otoki Marquesas, otoki    |
|     |            |Society (vključno s     |
|     |            |Tahitijem), otoki Tuamotu,  |
|     |            |otoki Gambier in otočje   |
|     |            |Austral           |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PG    |Papua Nova Gvineja   |vzhodni del Nove Gvineje;  |
|     |            |Bismarckovo otočje (vključno |
|     |            |z Novo Britanijo, Novo Irsko,|
|     |            |Lavongai (New Hanover) in  |
|     |            |otočjem Admirality); Severni |
|     |            |Salomonovi otoki       |
|     |            |(Bougainville in Buka); otoki|
|     |            |Trobriand, otok Woodlark;  |
|     |            |otočje d'Entrecasteaux in  |
|     |            |otočje Louisiade       |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PH    |Filipini        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PK    |Pakistan        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PL    |Poljska        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PM    |Saint Pierre in    |               |
|     |Miquelon        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PN    |Pitcairn        |vključno z otoki Ducie,   |
|     |            |Henderson in Oeno      |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PS    |Zasedeno palestinsko  |Zahodni breg (vključno z   |
|     |ozemlje        |Vzhodnim Jeruzalemom) in Gaza|
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PT    |Portugalska      |vključno z Azori in Madeiro |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PW    |Palau         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|PY    |Paragvaj        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QA    |Katar         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|RO    |Romunija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|RU    |Ruska federacija    |pogosto imenovana Rusija   |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|RW    |Ruanda         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SA    |Saudova Arabija    |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SB    |Salomonovi otoki    |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SC    |Sejšeli        |otok Mahe, otok Praslin, La |
|     |            |Digue, Fregate in Silhouette;|
|     |            |otočje Amirantes (vključno  |
|     |            |Desroches, Alphonse, Plate in|
|     |            |Coëtivy); otočje Farquhar  |
|     |            |(vključno s Providence);   |
|     |            |otoki Aldabra in Cosmoledo  |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SD    |Sudan         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SE    |Švedska        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SG    |Singapur        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SH    |Saint Helena      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SI    |Slovenija       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SK    |Slovaška        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SL    |Sierra Leone      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SM    |San Marino       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SN    |Senegal        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SO    |Somalija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SR    |Surinam        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SS    |Južni Sudan      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ST    |Sao Tome in Principe  |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SV    |Salvador        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SX    |Sint Maarten      |otok Saint Martin je     |
|     |(nizozemski del)    |razdeljen na francoski    |
|     |            |severni in nizozemski južni |
|     |            |del             |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SY    |Sirska arabska     |pogosto imenovana Sirija   |
|     |republika       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|SZ    |Svazi         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TC    |Otoki Turks in Caicos |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TD    |Čad          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TF    |Francosko južno    |vključno otočje Kerguelen,  |
|     |ozemlje        |otok Amsterdam, otok Svetega |
|     |            |Pavla, otočje Crozet in   |
|     |            |francoski otoki, razpršeni v |
|     |            |Indijskem oceanu, ki zajemajo|
|     |            |Bassas da Indija, otok    |
|     |            |Europa, otočje Glorioso ter |
|     |            |otoka Juan de Nova in    |
|     |            |Tromelin           |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TG    |Togo          |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TH    |Tajska         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TJ    |Tadžikistan      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TK    |Tokelau        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TL    |Vzhodni Timor     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TM    |Turkmenistan      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TN    |Tunizija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TO    |Tonga         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TR    |Turčija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TT    |Trinidad in Tobago   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TV    |Tuvalu         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TW    |Tajvan         |ločeno carinsko območje   |
|     |            |Tajvan, Penghu, Kinmen in  |
|     |            |Matsu            |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|TZ    |Združena republika   |Pemba, Tanganjika in otok  |
|     |Tanzanija       |Zanzibar           |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|UA    |Ukrajina        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|UG    |Uganda         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|UM    |Stranski zunanji otoki |vključno otoki Baker, Howland|
|     |Združenih držav    |in Jarvis, atol Johnston,  |
|     |            |greben Kingman, otoki Midway,|
|     |            |otok Navassa, atol Palmyra  |
|     |            |ter otok Wake        |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|US    |Združene države    |vključno Portoriko      |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|UY    |Urugvaj        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|UZ    |Uzbekistan       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|VA    |Sveti sedež      |               |
|     |(Vatikanska mestna   |               |
|     |država)        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|VC    |Saint Vincent in    |               |
|     |Grenadine       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|VE    |Bolivarska republika  |pogosto imenovana Venezuela |
|     |Venezuela       |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|VG    |Deviški otoki     |               |
|     |(britanski)      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|VI    |Deviški otoki (ZDA)  |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|VN    |Vietnam        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|VU    |Vanuatu        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|WF    |Otoki Wallis in Futuna |vključno otok Alofi     |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|WS    |Samoa         |nekdaj poznana kot Zahodna  |
|     |            |Samoa            |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|XC    |Ceuta         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|XK    |Kosovo         |kakor je opredeljeno z    |
|     |            |Resolucijo Varnostnega sveta |
|     |            |Združenih narodov 1244 z dne |
|     |            |10. junija 1999       |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|XL    |Melilla        |vključno Penon de Velez de la|
|     |            |Gomera, Penon de Alhucemas in|
|     |            |otoki Chafarinas       |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|XS    |Srbija         |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|YE    |Jemen         |nekdaj Severni Jemen in Južni|
|     |            |Jemen            |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|YT    |Mayotte        |Grande-Terre in Pamandzi   |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ZA    |Južna Afrika      |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ZM    |Zambija        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ZW    |Zimbabve        |               |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|RAZNO                             |
|                                |
+---------------------------------------------------------------+
|EU    |Evropska unija     |oznaka, rezervirana za    |
|     |            |določitev porekla blaga v  |
|     |            |okviru trgovine z državami  |
|     |            |nečlanicami, v skladu s   |
|     |            |pogoji iz ustreznih določb  |
|     |            |EU. Oznaka se ne uporablja za|
|     |            |statistične namene      |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QP    |odprto morje      |pomorsko območje zunaj    |
|     |            |teritorialnih voda      |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QQ    |zaloge in oskrba    |neobvezna rubrika      |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ali   |            |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QR    |zaloge in oskrba v   |neobvezna rubrika      |
|     |okviru trgovine    |               |
|     |znotraj Unije     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QS    |zaloge in oskrba v   |neobvezna rubrika      |
|     |okviru trgovine s   |               |
|     |tretjimi državami   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QU    |države in ozemlja, ki |neobvezna rubrika      |
|     |niso navedena     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ali   |            |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QV    |države in ozemlja, ki |neobvezna rubrika      |
|     |niso navedena v okviru |               |
|     |trgovine znotraj Unije |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QW    |države in ozemlja, ki |neobvezna rubrika      |
|     |niso navedena v okviru |               |
|     |trgovine s tretjimi  |               |
|     |državami        |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QX    |države in ozemlja, ki |neobvezna rubrika      |
|     |niso navedena iz    |               |
|     |komercialnih ali    |               |
|     |vojaških razlogov   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|ali   |            |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QY    |države in ozemlja, ki |neobvezna rubrika      |
|     |niso navedena iz    |               |
|     |komercialnih ali    |               |
|     |vojaških razlogov v  |               |
|     |okviru trgovine    |               |
|     |znotraj Unije     |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
|QZ    |države in ozemlja, ki |neobvezna rubrika      |
|     |niso navedena iz    |               |
|     |komercialnih ali    |               |
|     |vojaških razlogov v  |               |
|     |okviru trgovine s   |               |
|     |tretjimi državami   |               |
+---------+-----------------------+-----------------------------+
«.
V polju 20: Dobavni pogoji, se šifrant dobavnih pogojev (S-8_(20)) spremeni tako, da se glasi:
»
+-------------------+---------------------+---------------------+
|Prvo podpolje   |Pomen        |Drugo podpolje    |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|Šifra Incoterms  |Incoterms — ICC/ECE |Natančna lokacija  |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|          |           |           |
|Šifra, običajno za |           |           |
|cestni in     |           |           |
|železniški prevoz |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|DAF (Incoterms   |Dobavljeno na meji  |Kraj         |
|2000)       |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|          |           |           |
|Šifre za vse vrste |           |           |
|prevoza      |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|EXW (Incoterms   |Franko tovarna    |Kraj         |
|2010)       |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|FCA (Incoterms   |Franko prevoznik   |Kraj         |
|2010)       |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|CPT (Incoterms   |Prevoz plačan do   |Namembni kraj    |
|2010)       |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|CIP (Incoterms   |Prevoz in zavarovanje|Namembni kraj    |
|2010)       |plačana do      |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|DAT (Incoterms   |Dobavljeno na    |Namembni terminal v |
|2010)       |terminalu      |pristanišču ali   |
|          |           |namembni kraj    |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|DAP (Incoterms   |Dobavljeno v kraj  |Namembni kraj    |
|2010)       |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|DDP (Incoterms   |Dobavljeno, dajatve |Namembni kraj    |
|2010)       |plačane       |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|DDU (Incoterms   |Dobavljeno, dajatve |Namembni kraj    |
|2000)       |neplačane      |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|          |           |           |
|Šifre, običajno za |           |           |
|prevoz po morju ali|           |           |
|celinskih plovnih |           |           |
|poteh       |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|FAS (Incoterms   |Franko ob ladijski  |Pristanišče odpreme |
|2010)       |bok         |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|FOB (Incoterms   |Franko na ladijski  |Pristanišče odpreme |
|2010)       |krov         |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|CFR (Incoterms   |Stroški in prevoznina|Namembno pristanišče |
|2010)       |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|CIF (Incoterms   |Stroški, zavarovanje |Namembno pristanišče |
|2010)       |in prevoznina    |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|DES (Incoterms   |Dobavljeno na ladji |Namembno pristanišče |
|2000)       |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|DEQ (Incoterms   |Dobavljeno na obali |Namembno pristanišče |
|2000)       |           |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|XXX        |Drugi dobavni pogoji |Opis dobavnih    |
|          |           |pogojev po pogodbi  |
+-------------------+---------------------+---------------------+
«.
V polju 22: Valuta računa, se v šifrantu valut (S-10_(22)) vrstica ANG spremeni tako, da se glasi:
»
+---------+-------------------+---------------------------------+
|ANG   |nizozemskoantilski |Curaçao (Nizozemski Antili),   |
|     |gulden       |Sint Maarten (nizozemski del)  |
+---------+-------------------+---------------------------------+
«.
Vrstica »
+----------+------------------+---------------------------------+
|EEK    |estonska krona  |Estonija             |
+----------+------------------+---------------------------------+
« se črta.
V vrstici »EUR«, se v tretjem stolpcu za besedo »Slovaška« doda vejica in besedilo »Alandski otoki, Estonija, Evropska unija, Meyotte, Saint-Barthélemy, Saint Martin«.
V vrstici »GBP«, se v tretjem stolpcu za besedilom »(Velika Britanija)« doda vejica in besedilo »Otok Guernsey, Otok Jersey, Otok Man«.
Vrstica »
+----------+------------------+---------------------------------+
|GWP    |gvinejskobisaoski |Gvineja Bissau          |
|     |peso       |                 |
+----------+------------------+---------------------------------+
« se črta.
Vrstica »JOD«, se spremeni tako, da se glasi:
»
+----------+------------------+---------------------------------+
|JOD    |jordanski dinar  |Jordanija            |
+----------+------------------+---------------------------------+
«.
Vrstica »KGS«, se spremeni tako, da se glasi:
»
+----------+-----------------+----------------------------------+
|KGS    |som       |Kirgiška republika        |
+----------+-----------------+----------------------------------+
«.
Vrstica »LYD«, se spremeni tako, da se glasi:
»
+----------+------------------+---------------------------------+
|LYD    |libijski dinar  |Libija              |
+----------+------------------+---------------------------------+
«.
Za vrstico »SRD«, se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----------+------------------+---------------------------------+
|SSP    |južno sudanski  |Južni Sudan           |
|     |funt       |                 |
+----------+------------------+---------------------------------+
«.
V vrstici »USD«, se v tretjem stolpcu za besedilom »Turks in Caicos« doda vejica in besedilo »Bonaire, St. Eustatius in Saba, Stranski zunanji otoki Združenih držav«.
V vrstici »XPF«, se v tretjem stolpcu za besedilom »Nova Kaledonija« doda vejica in besedilo »Otoki Wallis in Futuna«.
V polju 24: Vrsta posla, se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V prvo podpolje tega polja se vpiše enomestna številčna oznaka iz stolpca A tabele iz člena 10(2) Uredbe Komisije (EU) št. 113/2010 (**), v drugo podpolje pa enomestna šifra iz stolpca B.
Šifrant vrste poslov (S-11_(24)) se nadomesti z novim šifrantom, ki se glasi:
»
+-----------------------------+---------------------------------+
|PRVO PODPOLJE        |DRUGO PODPOLJE          |
+------+----------------------+---------------------------------+
|Šifra |Pomen         |Dodatna členitev vrste posla   |
+------+----------------------+---+-----------------------------+
|1   |Posli, ki vključujejo |1 |Neposredni nakup/prodaja   |
|   |dejanski ali     +---+-----------------------------+
|   |nameravani prenos   |2 |Dobava za prodajo po ogledu |
|   |lastništva od     |  |ali po preizkusu, za     |
|   |rezidentov na     |  |konsignacijo ali s      |
|   |nerezidente za    |  |posredovanjem komisionarja  |
|   |finančno ali drugo  +---+-----------------------------+
|   |nadomestilo (razen  |3 |Barterski posli (nadomestilo |
|   |poslov pod 2, 7 in 8) |  |v naravi)          |
|   |           +---+-----------------------------+
|   |           |4 |Finančni zakup (nakup na   |
|   |           |  |odplačilo) (1)        |
|   |           +---+-----------------------------+
|   |           |9 |Drugo            |
+------+----------------------+---+-----------------------------+
|2   |Brezplačno vračilo  |1 |Vračilo blaga        |
|   |ali zamenjava blaga  +---+-----------------------------+
|   |po registraciji    |2 |Zamenjava za vrnjeno blago  |
|   |prvotnega posla    +---+-----------------------------+
|   |           |3 |Zamenjava (npr. v garanciji) |
|   |           |  |za blago, ki ni bilo vrnjeno |
|   |           +---+-----------------------------+
|   |           |9 |Drugo            |
+------+----------------------+---+-----------------------------+
|3   |Posli, ki vključujejo |0 |               |
|   |prenos lastništva   |  |               |
|   |brez finančnega    |  |               |
|   |nadomestila ali    |  |               |
|   |nadomestila v naravi |  |               |
|   |(npr. pošiljke    |  |               |
|   |pomoči)        |  |               |
+------+----------------------+---+-----------------------------+
|4   |Postopki z namenom  |1 |Blago, za katerega se    |
|   |oplemenitenja (2) po |  |pričakuje, da se bo vrnilo v |
|   |pogodbi (brez prenosa |  |začetno državo izvoznico   |
|   |lastništva na     +---+-----------------------------+
|   |predelovalca)     |2 |Blago, za katerega se ne   |
|   |           |  |pričakuje, da se bo vrnilo v |
|   |           |  |začetno državo izvoznico   |
+------+----------------------+---+-----------------------------+
|5   |Postopki, ki sledijo |1 |Blago, ki se vrača v začetno |
|   |oplemenitenju po   |  |državo izvoznico       |
|   |pogodbi (brez prenosa +---+-----------------------------+
|   |lastništva na     |2 |Blago, ki se ne vrača v   |
|   |predelovalca)     |  |začetno državo izvoznico   |
+------+----------------------+---+-----------------------------+
|6   |Posebni posli,    |4 |Posli z namenom popravila  |
|   |zabeleženi za     |  |oziroma vzdrževanja     |
|   |nacionalne namene   |  |(servisiranja) blaga proti  |
|   |           |  |plačilu           |
|   |           +---+-----------------------------+
|   |           |5 |Posli, ki sledijo popravilu |
|   |           |  |oziroma vzdrževanju     |
|   |           |  |(servisiranju) blaga proti  |
|   |           |  |plačilu           |
+------+----------------------+---+-----------------------------+
|7   |Postopki v okviru   |0 |               |
|   |skupnih obrambnih   |  |               |
|   |projektov ali drugih |  |               |
|   |skupnih medvladnih  |  |               |
|   |proizvodnih programov |  |               |
+------+----------------------+---+-----------------------------+
|8   |Posli, ki vključujejo |0 |               |
|   |dobavo gradbenega   |  |               |
|   |materiala in tehnične |  |               |
|   |opreme v okviru    |  |               |
|   |splošne pogodbe o   |  |               |
|   |gradnji ali      |  |               |
|   |projektiranju, ki ne |  |               |
|   |zahteva ločenega   |  |               |
|   |računa za blago, izda |  |               |
|   |pa se račun za    |  |               |
|   |celotno pogodbeno   |  |               |
|   |vrednost       |  |               |
+------+----------------------+---+-----------------------------+
|9   |Drugi posli, ki jih  |1 |Najem, izposoja, operativni |
|   |ni mogoče uvrstiti  |  |zakup, ki presega 24 mesecev |
|   |pod druge oznake   +---+-----------------------------+
|   |           |9 |Drugo            |
+---------------------------------------------------------------+
|(1) Finančni zakup vključuje posle, v katerih se obroki    |
|obračunajo tako, da pokrijejo vso ali skoraj vso vrednost   |
|blaga. Tveganje in koristi lastništva se prenesejo na     |
|zakupnika. Z iztekom pogodbe postane zakupnik zakoniti lastnik |
|blaga.                             |
|(2) Oplemenitenje obsega posle (spreminjanje, izdelava,    |
|sestavljanje, izboljšava, prenova …) s ciljem proizvodnje   |
|novega ali resnično izboljšanega izdelka. To ne vključuje nujno|
|spremembe uvrstitve izdelka. Dejavnosti oplemenitenja za lasten|
|račun predelovalca niso zajeti v to oznako in se zabeležijo pod|
|oznako 1 v stolpcu A.                     |
+---------------------------------------------------------------+
«.
V polju 31: Tovorki in opis blaga; Oznake in številke – Številke zabojnikov – Število in vrsta, se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za vrsto tovorkov se uporabijo naslednje šifre (Priporočilo UN/ECE št. 21/rev. 8.1 z dne 12. julija 2010):«.
Šifrant vrst tovorkov (S-14_(31)) se nadomesti z novim šifrantom, ki se glasi:
» ŠIFRANT VRST TOVORKOV                     S-14_(31)

+-------------------------------------------------------+-------+
|Aerosol                        |AE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ampula, nezaščitena                  |AM   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ampula, zaščitena                   |AP   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Bala (30 jardov)                    |BT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Bala, nestisnjena                   |BN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Bala, stisnjena                    |BL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Balon (velika trebušasta steklenica), nezaščiten    |BF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Balon (velika trebušasta steklenica), zaščiten     |BP   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Balon, steklen, pletenka, nezaščitena         |CO   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Balon, steklen, pletenka, zaščitena          |CP   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Blok                          |OK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben                         |DR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, aluminijast                   |1B   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, aluminijast, s snemljivim pokrovom       |QD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, aluminijast, z nesnemljivim pokrovom      |QC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, iz vezanega lesa                |1D   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, jeklen                     |1A   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, jeklen, s snemljivim pokrovom          |QB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, jeklen, z nesnemljivim pokrovom         |QA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, lesen                      |1W   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, plastičen                    |IH   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, plastičen, s snemljivim pokrovom        |QG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, plastičen, z nesnemljivim pokrovom       |QF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, vlaknen                     |1G   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Boben, železen                     |DI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Brez kletke                      |UC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Bruna (tramovi), v povezu               |GZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Bruno (tram)                      |GI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Cev                          |TU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Cev, s šobo                      |TV   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Cev, zložljiva                     |TD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Cevi, v povezu                     |TZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Cevka                         |PI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Cevke, v povezu                    |PV   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Cisterna, pravokotna                  |TK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Cisterna, valjasta                   |TY   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Cisterna-zabojnik                   |TG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Čutara                         |FL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Deska                         |PN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Deske, v povezu                    |PZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža                        |PK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, cevasta                   |IF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, kartonasta, z odprtinami za nošenje steklenic|IK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, razstavna, kartonasta            |IB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, razstavna, kovinska             |ID   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, razstavna, lesena              |IA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, razstavna, plastična             |IC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, s plastičnim okencem             |IE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, zavito v papir                |IG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Enota                         |UN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Hlod                          |LG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Hlodi, v povezu                    |LZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ingot                         |IN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ingoti, v povezu                    |IZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Izdelek, nepakiran, v obliki tablice ali kosa     |T1   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Jeklenka, plinska                   |GB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kad (čeber)                      |TB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kad (čeber), s pokrovom                |TL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kangla, za mleko                    |CC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kapsula                        |AV   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Karton (škatla iz lepenke)               |CT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kaseta (blagajna)                   |CF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kaseta (za film)                    |CQ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kletka                         |CG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kletka, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)  |DG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kletka, za primer prevračanja             |CW   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Klobčič                        |AL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kolut (obroč)                     |RG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Korito                         |BI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kos                          |PP   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Košara                         |BK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Košara (vrša)                     |CE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Košara, s pokrovom                   |HR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Košara, z ročajem, kartonasta             |HC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Košara, z ročajem, lesena               |HB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Košara, z ročajem, plastična              |HA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Košarica, za sadje                   |PJ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kotel (velik sod)                   |VA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kovček (skrinja), mornariški              |SE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kovček, potovalni                   |TR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kovček, ročni                     |SU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kovček, vojaški                    |FO   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Kozarec                        |JR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Krčljiva toplotna folija                |SW   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Krsta                         |CJ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|List                          |ST   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|List, iz kartona                    |CM   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|List, zavit v plastiko                 |SP   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Listi, v povezu                    |SZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Lonec                         |PT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Mreža                         |NT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Mreža, cevasta, plastična               |NU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Mreža, cevasta, tekstilna               |NV   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Mreža, za sadje                    |RT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Navoj                         |CL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Nepakirano ali razpakirano               |NE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Nepakirano ali razpakirano, ena enota         |NF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Nepakirano ali razpakirano, več enot          |NG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ni na voljo                      |NA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Obešalnik                       |HN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Okvir                         |FR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ovoj                          |SY   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ovojnica                        |EN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ovojnica, jeklena                   |SV   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paket                         |PC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta                         |PX   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, 100 cm × 110 cm                |AH   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, AS 4068–1993                  |OD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, CHEP, 100 cm × 120 cm             |OC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, CHEP, 40 cm × 60 cm              |OA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, CHEP, 80 cm × 120 cm              |OB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, ISO T11                    |OE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, iz debelejše valovite lepenke         |TW   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, lesena                     |8A   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, modularna, z nastavki 80 cm × 100 cm      |PD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, modularna, z nastavki 80 cm × 120 cm      |PE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, modularna, z nastavki 80 cm × 60 cm      |AF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, zaboj, kombiniran zaboj brez pokrova in paleta |PB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, zavita v krčljivo toplotno folijo       |AG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Palica                         |BR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Palica (drog)                     |RD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Palice (drogovi), v povezu               |RZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Palice, v povezu                    |BZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Palice, v povezu                    |BY   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Papir, vmesni                     |SL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pas                          |B4   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj                        |PU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, kartonast      |DY   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, lesen        |DX   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, plastičen      |DW   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, enoplasten, brez pokrova, kartonast      |DV   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, enoplasten, brez pokrova, lesen        |DT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, enoplasten, brez pokrova, plastičen      |DS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, enoplasten, brez pokrova, polistirenski    |DU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, neprožen, s pokrovom, zložljiv (CEN TS    |IL   |
|14482:2002)                      |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, z vodoravno zloženimi ploščatimi izdelki   |GU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Platforma, nedoločena teža in velikost         |OF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pločevina                       |SM   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pločevinka                       |TN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Plošča                         |BD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Plošča, kovinska/steklena               |PG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Plošče, kovinske/steklene, v povezu          |PY   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pnevmatika                       |TE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pokrov (prevleka)                   |CV   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ponjava                        |CZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, (običajno kovinska), pravokotna        |CA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, (običajno kovinska), valjasta         |CX   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, (običajno kovinska), z ročajem in dulcem    |CD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, kovinska                    |MR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, lesena                     |AD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, papirnata                   |AC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, plastična                   |PR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, steklena                    |GR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, vlaknena                    |AB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, za živila                   |FT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, zavita v plastiko               |MW   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Pribor                         |KI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Prtljaga                        |LE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Razdelilnik (doza)                   |DN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Razpršilo                       |AT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, odpadna kovina                |VS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, plin (pri 1 031 mbar in 15 °C)        |VG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, tekočina                   |VL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, trdna snov, drobni delci („prah“)       |VY   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, trdna snov, večji delci („grude“)       |VO   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, trdna snov, zrnati delci („zrna“)       |VR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, utekočinjeni plin (pri neobičajni       |VQ   |
|temperaturi/tlaku)                   |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, jeklena                     |3A   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, jeklena, s snemljivim pokrovom         |QL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, jeklena, z nesnemljivim pokrovom        |QK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, plastična                    |3H   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, plastična, s snemljivim pokrovom        |QN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, plastična, z nesnemljivim pokrovom       |QM   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, pravokotna                   |JC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, valjasta                    |JY   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sani                          |SI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda         |6H   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem |YC   |
|bobnu                         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v bobnu iz   |YG   |
|vezanega lesa                     |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v jeklenem bobnu|YA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v jekleni    |YB   |
|letveni škatli                     |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v leseni škatli |YF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v plastičnem  |YL   |
|bobnu                         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz   |YH   |
|vezanega lesa                     |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz   |YK   |
|vlaknenih plošč                    |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v trdni     |YM   |
|plastični škatli                    |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v vlaknenem   |YJ   |
|bobnu                         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem |YD   |
|zaboju                         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda         |6P   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem |YQ   |
|bobnu                         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem |YR   |
|zaboju                         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v bobnu iz    |YT   |
|vezanega lesa                     |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v jeklenem bobnu |YN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v jekleni letveni|YP   |
|škatli                         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v leseni škatli |YS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v pleteni košari |YV   |
|s pokrovom                       |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v raztegljivem  |YY   |
|plastičnem pakiranju                  |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v škatli iz   |YX   |
|vlaknenih plošč                    |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v trdnem     |YZ   |
|plastičnem pakiranju                  |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v vlaknenem bobnu|YW   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Set                          |SX   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Skleda                         |BM   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Skodelica                       |CU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Skrinja                        |CH   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Snop                          |TS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sod                          |CK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sod (147 l)                      |BA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sod (190 l)                      |TI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sod (238 l ali 286 l)                 |HG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sod (490,96 l)                     |BU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sod, lesen                       |2C   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sod, lesen, s čepom                  |QH   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sod, lesen, s snemljivim pokrovom           |QJ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sod, velik (1 144,98 l)                |TO   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sodček, za maslo ali mast (okrog 40 l)         |FI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sodček, za žeblje (45,36 kg)              |KG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, nezaščitena, trebušasta          |BS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, nezaščitena, valjasta           |BO   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, pletenka                  |WB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, pletenka, velika, nezaščitena       |DJ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, pletenka, velika, zaščitena        |DP   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, zaščitena, trebušasta           |BV   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, zaščitena, valjasta            |BQ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Steklenička, za zdravila                |VI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Stojalo                        |RK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Stojalo, za obleke                   |RJ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Stožec, kornet                     |AJ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sveženj                        |BE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Sveženj, lesen                     |8C   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla                         |BX   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, aluminijasta                  |4B   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP),  |DH   |
|Eurobox                        |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, iz naravnega lesa               |4C   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, iz predelanega lesa              |4F   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, iz vezanega lesa                |4D   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, iz vlaknenih plošč               |4G   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, lesena                     |4A   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, lesena, iz naravnega lesa, navadna       |QP   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, lesena, iz naravnega lesa, s stenami, ki    |QQ   |
|preprečujejo presejanje                |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, plastična                   |4H   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, plastična, raztegljiva             |QR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, plastična, trdna                |QS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, pločevinasta                  |CI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, s pokrovom na pregib              |AI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, za tekočine                  |BW   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Škatlica, za vžigalice                 |MX   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Šop                          |BH   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Tekočinska cisterna, „flexibag“            |FB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Tekočinski tank, „flexitank“              |FE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Tram                          |SB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Tuljava, motek, vretence                |RL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Tuljava, motek, vretence                |SO   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Tuljava, valjec, motek, vretence, zvitek        |BB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vakuumsko pakirano                   |VP   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Valj                          |CY   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vedro (čeber)                     |PL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vedro (škaf)                      |BJ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Velika količina, kup                  |LT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Voziček, ploski                    |FW   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vozilo                         |VN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vrč (bokal)                      |JG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vrč, lončen                      |PH   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča                         |BG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz jute                     |GY   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz jute                     |JT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz plastičnega sloja              |XD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz polivinila                  |44   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz rogoza                    |MT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz tkanih plastičnih niti            |5H   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz tkanih plastičnih niti, brez notranje    |XA   |
|prevleke/podloge                    |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz tkanih plastičnih niti, vodotesna      |XC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz tkanih plastičnih niti, zaščitena proti   |XB   |
|presejanju                       |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, ogromna                     |JB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, papirnata                    |5M   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, papirnata, večslojna              |XJ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, papirnata, večslojna, vodotesna         |XK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, plastična                    |EC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, prožna embalaža                 |FX   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, tekstilna                    |5L   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, tekstilna, brez notranje prevleke/podloge    |XF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, tekstilna, vodotesna              |XH   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, tekstilna, zaščitena proti presejanju      |XG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, večdelna                    |MB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, večja                      |ZB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, večja, za razsuti tovor             |43   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, velika                     |SA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, velika, večslojna                |MS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, z ročaji                    |TT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vrečica                        |SH   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vrečka (mošnja)                    |PO   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vreteno                        |SD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Vzajemno opredeljeno                  |ZZ   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj                         |CS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, iz letev                    |SK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, izotermičen                   |EI   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, jeklen                     |SS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, lesen                      |7B   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, lesen, za nalaganje („liftvan“)         |LV   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlago, lesen            |EE   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlago, plastičen          |EG   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlogo                |ED   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlogo, kartonast          |EF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlogo, kovinski           |EH   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, večdelni (predalnik)              |NS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, za čaj                     |TC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, za prevoz s kombijem („vanpack“)        |VK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, za živali                    |PF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček / stojalo                   |CR   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček / stojalo, za steklenice           |BC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček za sadje in zelenjavo, leseni         |LU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, kovinski                   |MA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, lesen                    |8B   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, lesen, za steklo               |FD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, nizek                    |SC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, večnivojski, kartonast            |DC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, večnivojski, lesen              |DB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, večnivojski, plastičen            |DA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za mleko                   |MC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za pivo                   |CB   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za razsuti tovor, kartonast         |DK   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za razsuti tovor, lesen           |DM   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za razsuti tovor, plastičen         |DL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za sadje                   |FC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, brez pokrova, običajno kovinski       |P2   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, galona (4,55 l ali 3,79 l)          |GL   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, ki sicer ni opredeljen kot prevozna oprema  |CN   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, kovinski                   |ME   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, prožen                    |1F   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za avtomobile                |7A   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik       |WA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast |WD   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast,|WH   |
|pod tlakom nad 10 kPa                 |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast,|WL   |
|za tekočine                      |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita|ZS   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz     |ZR   |
|kompozita, iz prožne plastike, za tekočine       |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz     |ZP   |
|kompozita, iz prožne plastike, pod tlakom       |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz     |ZM   |
|kompozita, iz prožne plastike, za trdne snovi     |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz     |ZQ   |
|kompozita, iz trde plastike, za tekočine        |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz     |ZN   |
|kompozita, iz trde plastike, pod tlakom        |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz     |PLN  |
|kompozita, iz trde plastike, za trdne snovi      |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz naravnega|ZW   |
|lesa                          |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz naravnega|WU   |
|lesa, z notranjo podlogo                |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz     |WS   |
|plastičnega sloja                   |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz     |ZY   |
|predelanega lesa                    |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz     |WZ   |
|predelanega lesa, z notranjo podlogo          |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih  |WP   |
|plastičnih niti, prevlečen               |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih  |WR   |
|plastičnih niti, prevlečen, s podlogo         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih  |WQ   |
|plastičnih niti, s podlogo               |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih  |WN   |
|plastičnih niti, brez prevleke/podloge         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde   |AA   |
|plastike                        |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde   |ZK   |
|plastike, prostostoječ, za tekočine          |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde   |ZH   |
|plastike, prostostoječ, pod tlakom           |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde   |ZF   |
|plastike, prostostoje, za trdne snovi         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde   |ZJ   |
|plastike, s konstrukcijsko opremo, za tekočine     |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde   |ZG   |
|plastike, s konstrukcijsko opremo, pod tlakom     |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde   |ZD   |
|plastike, s konstrukcijsko opremo, za trdne snovi   |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vezanega |ZX   |
|lesa                          |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vezanega |WY   |
|lesa, z notranjo podlogo                |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vlaknenih|ZT   |
|plošč                         |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen   |WC   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen, pod |WG   |
|tlakom nad 10 kPa                   |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen, za |WK   |
|tekočine                        |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski  |WF   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski,  |WJ   |
|pod tlakom nad 10 kPa                 |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski,  |ZV   |
|vendar ne jeklen                    |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, za|WM   |
|tekočine                        |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, papirnat,  |ZA   |
|večslojen                       |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, papirnat,  |ZC   |
|večslojen, vodotesen                  |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, prožen   |ZU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, |WT   |
|brez prevleke/podloge                 |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, |WV   |
|prevlečen                       |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, |WX   |
|prevlečen, s podlogo                  |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, s|WW   |
|podlogo                        |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za sadje in zelenjavo, „octabin“       |OT   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, zunanji                   |OU   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zavojček                        |PA   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zvitek                         |RO   |
+-------------------------------------------------------+-------+
|Zvitek, filmski                    |FP   |
+-------------------------------------------------------+-------+
«.
V Nacionalnem šifrantu posebnih oznak za polje 31 (NS-15_(31)), se za vrstico ED, doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----+----------------------------------------------------------+
|EE |Evropa; vsebnost bioetanola v kilogramih (masni delež) v |
|  |mešanici, proizvedenega iz kmetijskih proizvodov     |
+----+----------------------------------------------------------+
«.
Za vrstico EG se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----+----------------------------------------------------------+
|EJ |Evropa; carinska stopnja na podlagi javnega razpisa za  |
|  |uvoz sladkorja z oznako KN 1701 in referenčno številko  |
+----+----------------------------------------------------------+
«.
Za vrstico EK se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----+----------------------------------------------------------+
|EP |Evropa; polarizacija, polarimetrični odčitek uvoženega  |
|  |surovega sladkorja                    |
+----+----------------------------------------------------------+
«.
Za vrstico NK se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----+----------------------------------------------------------+
|NP |nacionalni; prostornina motorja v ccm           |
+----+----------------------------------------------------------+
«.
Za vrstico KG se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----+----------------------------------------------------------+
|KH |kvota; kilometer                     |
+----+----------------------------------------------------------+
«.
V polju 33: Tarifna oznaka, se v Šifrantu nacionalnih dodatnih oznak (NS-16_(33)) vrstica S051 črta.
Vrstici V112 in V113 se spremenita tako, da se glasita:
»
+--------+------------------------------------------------------+
|V112  |motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z  |
|    |batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s   |
|    |kompresijo s stopnjo izpusta manjšo od Euro 6     |
+--------+------------------------------------------------------+
|V113  |motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV, ki |
|    |uporablja kombinacijo batnega motorja z notranjim   |
|    |zgorevanjem na vžig s kompresijo, s katerim koli   |
|    |drugim pogonom, ali motorno vozilo iz četrtega    |
|    |odstavka 6. člena ZDMV z batnim motorjem z notranjim |
|    |zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta  |
|    |večjo ali enako Euro 6                |
+--------+------------------------------------------------------+
«.
V polju 37: Postopek se v Šifrantu postopkov 37/1 (S-18_(37/1)), besedilo v vrstici 42 spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------------------------------+
|42   |Hkratna sprostitev v prosti promet in vnos v domačo  |
|    |porabo za blago, ki je oproščeno DDV v okviru davčne  |
|    |dobave v drugo državo članico in, kjer se uporablja,  |
|    |odlog plačila trošarin.                |
|    |Obrazložitev: Oprostitev plačila DDV in po potrebi  |
|    |odlog plačila trošarin se odobrita, ker uvozu sledi  |
|    |davčna dobava znotraj Skupnosti ali prenos blaga v   |
|    |drugo državo članico. V tem primeru se DDV in po    |
|    |potrebi trošarina plačata v namembni državi članici. Za|
|    |uporabo tega postopka morajo udeleženci izpolnjevati  |
|    |pogoje iz člena 143(2) Direktive 2006/112/ES in po   |
|    |potrebi pogoje iz člena 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES.|
|    |Primer 1: Uvoz blaga, ki je oproščeno plačila DDV, po |
|    |davčnem zastopniku.                  |
|    |Primer 2: Trošarinsko blago, uvoženo iz tretje države, |
|    |ki je sproščeno v prosti promet in zanj velja     |
|    |oprostitev DDV pri davčni dobavi v drugo državo    |
|    |članico. Sprostitvi v prosti promet takoj sledi gibanje|
|    |pod režimom odloga plačila trošarin od kraja uvoza, ki |
|    |ga začne registrirani pošiljatelj v skladu s členom 17 |
|    |(1)(b) Direktive 2008/118/ES.             |
+-------+-------------------------------------------------------+
«.
Vrstica 63 se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------------------------------+
|63   |Ponovni uvoz s hkratno sprostitvijo v prosti promet in |
|    |vnosom v domačo porabo za blago, ki je oproščeno DDV v |
|    |okviru davčne dobave v drugo državo članico in, kjer se|
|    |uporablja, odlog plačila trošarin.           |
|    |Obrazložitev: Oprostitev plačila DDV in po potrebi  |
|    |odlog plačila trošarin, se odobri, ker ponovnemu uvozu |
|    |sledi davčna dobava znotraj Skupnosti ali prenos blaga |
|    |v drugo državo članico. V tem primeru se DDV in po   |
|    |potrebi trošarina plačata v namembni državi članici. Za|
|    |uporabo tega postopka morajo udeleženci izpolnjevati  |
|    |pogoje iz člena 143(2) Direktive 2006/112/ES in po   |
|    |potrebi pogoje iz člena 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES.|
|    |Primer 1: Ponovni uvoz po pasivnem oplemenitenju ali |
|    |začasnem izvozu, pri čemer se davčni dolg zaračuna   |
|    |davčnemu zastopniku.                  |
|    |Primer 2:  Trošarinsko blago, ponovno uvoženo po   |
|    |oplemenitenju in sproščeno v prosti promet, za katerega|
|    |velja oprostitev DDV pri davčni dobavi v drugo državo |
|    |članico. Sprostitvi v prosti promet takoj sledi gibanje|
|    |pod režimom odloga plačila trošarin od kraja ponovnega |
|    |uvoza, ki ga začne registrirani pošiljatelj v skladu s |
|    |členom 17(1)(b) Direktive 2008/118/ES.         |
+-------+-------------------------------------------------------+
«.
Šifrant postopkov 37/2-C (S-21_(37/2-C)) se nadomesti z novim šifrantom, ki se glasi:
»ŠIFRANT POSTOPKOV 37/2-C S-21_(37/2-C)
+---------------------------------------------------------------+
|Oprostitve                           |
|(Uredba (ES) št. 1186/2009)                  |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|                   |Številka  |Šifra   |
|                   |člena    |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Oprostitev uvoznih dajatev      |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Osebna lastnina fizičnih o  seb, ki |3      |C01    |
|prenašajo svoje običajno prebivališče |      |      |
|v Skupnost              |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Poročni in gospodinjski predmeti,   |12(1)    |C02    |
|uvoženi v primeru poroke       |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Običajna poročna darila        |12(2)    |C03    |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Osebna lastnina, pridobljeno z    |17     |C04    |
|dedovanjem              |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Šolske uniforme, izobraževalno gradivo|21     |C06    |
|in s tem povezana gospodinjska oprema |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Pošiljke zanemarljive vrednosti    |23     |C07    |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Pošiljke, ki jih fizična oseba pošilja|25     |C08    |
|drugi fizični osebi          |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Proizvodna sredstva in druga oprema, |28     |C09    |
|uvožena pri prenosu dejavnosti iz   |      |      |
|tretje države v Skupnost       |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Proizvodna sredstva in druga oprema v |34     |C10    |
|lasti oseb, ki opravljajo svobodni  |      |      |
|poklic, ter pravnih oseb, ki     |      |      |
|opravljajo neprofitno dejavnost    |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Izobraževalno, znanstveno in kulturno |42     |C11    |
|gradivo; znanstveni instrumenti in  |      |      |
|naprave, navedeni v Prilogi I     |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Izobraževalno, znanstveno in kulturno |43     |C12    |
|gradivo; znanstveni instrumenti in  |      |      |
|naprave, navedeni v Prilogi II    |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Izobraževalno, znanstveno in kulturno |44-45    |C13    |
|gradivo; znanstveni instrumenti in  |      |      |
|naprave, uvoženi izključno v     |      |      |
|nekomercialne namene (vključno z   |      |      |
|rezervnimi deli, sestavnimi deli,   |      |      |
|dodatki in orodji)          |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Oprema, ki se uvaža za nekomercialne |51     |C14    |
|namene s strani ali v imenu      |      |      |
|institucije ali organizacije za    |      |      |
|znanstveno raziskovanje s sedežem   |      |      |
|zunaj Skupnosti            |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Laboratorijske živali ter biološke ali|53     |C15    |
|kemične snovi, namenjene za raziskave |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Zdravilne učinkovine človeškega izvora|54     |C16    |
|ter reagenti za ugotavljanje krvnih  |      |      |
|skupin in tipizacijo tkiv       |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Instrumenti in naprave za medicinske |57     |C17    |
|raziskave, diagnostiko ali zdravljenje|      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Referenčne snovi za nadzor kakovosti |59     |C18    |
|zdravil                |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Farmacevtski izdelki, ki se      |60     |C19    |
|uporabljajo na mednarodnih športnih  |      |      |
|prireditvah              |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Blago za dobrodelne ali človekoljubne |61     |C20    |
|organizacije             |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Predmeti iz Priloge III, ki so    |66     |C21    |
|namenjeni slepim           |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Predmeti za slepe, navedeni v Prilogi |67(1)(a) in |C22    |
|IV, ki jih slepi uvozijo za lastno  |67(2)    |      |
|uporabo (vključno z rezervnimi deli, |      |      |
|sestavnimi deli, dodatki in orodji)  |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Predmeti za slepe, navedeni v Prilogi |67(1)(b) in |C23    |
|IV, ki jih uvozijo nekatere ustanove |67(2)    |      |
|ali organizacije (vključno z     |      |      |
|rezervnimi deli, sestavnimi deli,   |      |      |
|dodatki in orodji)          |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Predmeti, namenjeni invalidnim osebam |68(1)(a) in |C24    |
|(razen slepim), ki jih invalidne osebe|68(2)    |      |
|uvozijo za lastno uporabo (vključno z |      |      |
|rezervnimi deli, sestavnimi deli,   |      |      |
|dodatki in orodji)          |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Predmeti, namenjeni invalidnim osebam |68(1)(b) in |C25    |
|(razen slepim), ki jih uvozijo    |68(2)    |      |
|nekatere ustanove ali organizacije  |      |      |
|(vključno z rezervnimi deli,     |      |      |
|sestavnimi deli, dodatki in orodji)  |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Blago, ki se uvozi za pomoč žrtvam  |74     |C26    |
|nesreč                |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Častna odlikovanja ali nagrade    |81     |C27    |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Darila, prejeta v okviru mednarodnih |82     |C28    |
|odnosov                |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Blago, namenjeno monarhom ali     |85     |C29    |
|voditeljem držav           |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Vzorci blaga zanemarljive vrednosti, |86     |C30    |
|ki je uvoženo za pospeševanje prodaje |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Tiskovine in oglaševalsko gradivo,  |87-89    |C31    |
|uvoženo za pospeševanje prodaje    |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Proizvodi, uporabljeni ali porabljeni |90     |C32    |
|na sejmu ali podobni prireditvi    |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Blago, uvoženo za preglede, analizo  |95     |C33    |
|ali preizkuse             |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Pošiljke, poslane organizacijam za  |102     |C34    |
|varstvo avtorskih pravic ali     |      |      |
|industrijskih in komercialnih     |      |      |
|patentnih pravic           |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Turistična informativna literatura  |103     |C35    |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Razni dokumenti in predmeti      |104     |C36    |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Pomožni materiali za natovarjanje in |105     |C37    |
|zaščito blaga med prevozom      |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Stelja, krma in krmila za živali med |106     |C38    |
|prevozom               |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Gorivo in maziva v kopenskih motornih |107     |C39    |
|vozilih in v posebnih zabojnikih   |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Materiali za pokopališča in spomenike |112     |C40    |
|vojnim žrtvam             |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Krste, pogrebne žare in okrasni    |113     |C41    |
|pogrebni predmeti           |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Oprostitev plačila izvoznih dajatev  |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Udomačene živali, ki se izvažajo ob  |115     |C51    |
|prenosu kmetijskih dejavnosti iz   |      |      |
|Skupnosti v tretjo državo       |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Krma in krmila za živali med izvozom |121     |C52    |
+--------------------------------------+------------+-----------+
«.
V Šifrantu postopkov 37/2-E (S-23_(37/2-E)) se vrstica E02 spremeni tako, da se glasi:
»
+---------------------------------------------------+-----------+
|Standardne uvozne vrednosti (na primer: Uredba (EU)|E02    |
|št. 543/2011)                   |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
«.
V šifrantu postopkov 37/2-F (S-24_(37/2-F)) se za vrstico F04 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------------------------------------------+-----------+
|Gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga   |F06    |
|plačila trošarin od kraja uvoza v skladu s členom |      |
|17(1)(b) Direktive 2008/118/ES.          |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
«.
V Nacionalnem šifrantu postopkov 37/2 (NS-25_(37/2)) se za vrstico 094 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------------------------------------------+-----------+
|Oprostitev plačila uvoznih dajatev v okviru    |095    |
|diplomatskih in konzularnih odnosov        |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
«.
V polju 44: Dodatne informacije / predložene listine / potrdila in dovoljenja, točka 2, se podtočka (a) spremeni tako, da se glasi:
»(a) Listine, potrdila in skupnostna ali mednarodna dovoljenja ali druga sklicevanja, ki se predložijo skupaj z deklaracijo, je treba vpisati v obliki šifre, sestavljene iz 4 alfanumeričnih znakov, in ki jim po potrebi sledi identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek. Seznam listin, potrdil, dovoljenj in drugih sklicevanj ter njihove šifre je na voljo v podatkovni zbirki TARIC. Seznam je objavljen tudi na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije (ŠIFRANT LISTIN, POTRDIL IN DOVOLJENJ; S-31_(44-2))«.
V Nacionalnem šifrantu dodatnih informacij (NS-30_(44-1)) se vrstica 3I060 črta.
Za vrstico 3I070 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3I080 |Izjava predelovalnega obrata  |šifra *** / leto    |
|    |                |predelave       |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
Za vrstico 3O060 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3O070 |Prijava živil neživalskega   |            |
|    |izvora (razen živil, ki sodijo |            |
|    |v pristojnost Zdravstvenega  |            |
|    |inšpektorata)         |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
V Nacionalnem šifrantu dodatnih informacij (NS-30_(44-1)), se v opombi 1. za besedilom »šifra***: šifro iz Šifranta držav S-4_(2);« doda novo besedilo, ki se glasi:
»šifra *** / leto predelave: šifra države izdaje izjave predelovalnega obrata / leto predelave;«.
V Nacionalnem šifrantu listin, potrdil in dovoljenj (NS-32_(44-2)) se vrstice 3P28, 3P29, 3P34 in 3P37 črtajo.
Za vrstico 3D25 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3D42  |dokument kot dokaz, da je   |št.          |
|    |namembni kraj blaga v drugi  |            |
|    |državi članici         |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
Za vrstico 3I30 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3I42  |izjava uvoznika o odpremi   |            |
|    |blaga v drugo državo članico  |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
Vrstica 3P22 se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3P22  |potrdilo, soglasje ali     |št./LLLL        |
|    |dovoljenje ministrstva,    |            |
|    |pristojnega za gospodarski   |            |
|    |razvoj in tehnologijo     |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
Vrstica 3P25 se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3P25  |potrdilo, soglasje ali     |št./LLLL        |
|    |dovoljenje ministrstva,    |            |
|    |pristojnega za kmetijstvo in  |            |
|    |okolje             |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
Vrstica 3P30 se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3P30  |potrdilo, soglasje ali     |št./LLLL        |
|    |dovoljenje ministrstva,    |            |
|    |pristojnega za infrastrukturo |            |
|    |in prostor           |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
Vrstica 3P31 se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3P31  |potrdilo, soglasje ali     |št./LLLL        |
|    |dovoljenje ministrstva,    |            |
|    |pristojnega za izobraževanje, |            |
|    |znanost, kulturo in šport   |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
Vrstica 3P33 se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3P33  |potrdilo, soglasje ali     |št./LLLL        |
|    |dovoljenje ministrstva,    |            |
|    |pristojnega za pravosodje in  |            |
|    |javno upravo          |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
Vrstica 3P42 se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3P42  |potrdilo inšpekcije, pristojne |            |
|    |za varno hrano, veterinarstvo |            |
|    |in varstvo rastlin       |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
Vrstica 3P44 se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|3P44  |potrdilo inšpektorata,     |            |
|    |pristojnega za kmetijstvo in  |            |
|    |okolje             |            |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
«.
V Nacionalnem šifrantu listin, potrdil in dovoljenj (NS-32_(44-2)), se v opombi 1. za besedilom »odstavek/točka: številka odstavka / številka točke člena zakona, na kateri temelji oprostitev« pika nadomesti s podpičjem in doda novo besedilo, ki se glasi:
» št.: identifikacijsko številko.«.
Opomba 2. se spremeni tako, da se glasi:
»2. Šifre 3D42, 3G03, 3I23, 3I42, 3S13 IN 3S14 se v polje 44 vpišejo le v prvi postavki zadevne deklaracije, šteje pa se, da veljajo za celotno deklaracijo.«.
V Šifrantu slovenskih carinskih organov (NS-13_(29)) se vrstica
»
+--------------------------------------+------------------------+
|Izpostava Potniška luka Koper, mejni |SI006080        |
|prehod Izola             |            |
+--------------------------------------+------------------------+
« črta.
Za vrstico „Oddelek za tranzit s šifro SI008005” se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+--------------------------------------+------------------------+
|Oddelek za centralno pomoč uporabnikom|SI008007        |
+--------------------------------------+------------------------+
«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 007-816/2012/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-1611-0008
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
(*) UL L 152, 16. 6. 2009, str. 23.«.
(**) UL L 37, 10. 2. 2010, str. 1.«.
(1) Začasna oznaka, ki ne vpliva na dokončno poimenovanje države, ki bo določeno po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti