Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

54. Dopolnitev Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, stran 110.

Na podlagi 145. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) ter 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) Vlada Republike Slovenije sprejme
D O P O L N I T E V A K T A
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
1. člen
V Aktu o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09) se v 35. členu na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru predčasne razrešitve predsednika nadzornega sveta vlada na predlog ministra, pristojnega za okolje in prostor, imenuje nadomestnega predsednika nadzornega sveta do izteka obdobja, za katero je bil imenovan nadzorni svet.«.
2. člen
Ta dopolnitev akta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-8/2011
Ljubljana, dne 5. januarja 2012
EVA 2011-2511-0127
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost