Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4108. Uredba o spremembi Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, stran 12673.

Na podlagi petega odstavka 11.a člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(neuradna prečiščena besedila)
(1) Zbirka neuradnih prečiščenih besedil vsebuje prečiščena besedila zakonov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema Državni zbor Republike Slovenije, ter prečiščena besedila predpisov in drugih splošnih aktov Vlade Republike Slovenije, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, vladnih služb in drugih državnih organov ter nosilcev javnih pooblastil, ki so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Služba pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa in drugega splošnega akta Vlade Republike Slovenije, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, vladnih služb in drugih državnih organov ter nosilcev javnih pooblastil, po objavi vsake njegove spremembe ali dopolnitve v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Skrbnik zbirke neuradnih prečiščenih besedil je Služba.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. decembra 2011.
Št. 00701-16/2011
Ljubljana, dne 24. novembra 2011
EVA 2011-1517-0002
Vlada Republike Slovenije
Aleš Zalar l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost