Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4104. Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, stran 12653.

Na podlagi enajstega odstavka 7. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejše podatke o lastnostih nepremičnin, ki se vodijo v registru nepremičnin, in opis teh podatkov.
2. člen
(podatki o lastnostih parcele)
(1) Podatki o lastnostih parcele so:
– boniteta zemljišča,
– centroid,
– dejanska raba zemljišča,
– delež modela,
– delež površine dejanske rabe,
– delež površine namenske rabe,
– delež površine zemljišča za gradnjo,
– katastrska občina,
– model vrednotenja,
– namenska raba,
– parcelna številka,
– površina parcele,
– površina zemljišča pod stavbo,
– stavbe, ki stojijo na parceli,
– upravljavec,
– vplivno območje,
– vrednost po modelu,
– vrednostna raven in
– zemljišče za gradnjo.
(2) Za parcele, ki so po dejanski rabi gozdna zemljišča, sta poleg podatkov iz prejšnjega odstavka podatka o lastnostih parcele tudi:
– odprtost zemljišča in
– rastiščni koeficient.
3. člen
(podatki o lastnostih stavbe)
(1) Podatki o lastnostih stavbe so:
– centroid,
– dejanska raba stavbe,
– elektrika,
– kanalizacija,
– katastrska občina,
– leto izgradnje stavbe,
– leto obnove fasade,
– leto obnove strehe,
– material nosilne konstrukcije,
– parcele, na katerih stoji stavba,
– površina zemljišča pod stavbo,
– številka pritlične etaže,
– številka stavbe,
– število etaž,
– število poslovnih prostorov,
– število stanovanj,
– tip stavbe,
– vodovod in
– vrsta ogrevanja.
(2) Za stavbe, ki imajo vsaj en del stavbe v stanovanjski, gostinski, poslovni ali pisarniški rabi ali del stavbe, ki je prevzgojni dom, zapor, vojašnica ali prostor za nastanitev policistov ali gasilcev, so poleg podatkov iz prejšnjega odstavka podatki o lastnostih stavbe tudi:
– dvigalo,
– kabelska TV in
– vplivno območje.
(3) Za stavbe, ki imajo vsaj en industrijski del stavbe ali del stavbe, ki je skladišče, hladilnica ali specializirano skladišče, so poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena podatki o lastnostih stavbe tudi:
– industrijski tok,
– komprimiran zrak,
– način temeljenja,
– plin,
– posebna kanalizacija ali čistilna naprava in
– tehnološki plin.
4. člen
(podatki o lastnostih dela stavbe)
(1) Podatki o lastnostih dela stavbe so:
– dejanska raba dela stavbe,
– katastrska občina,
– lega dela stavbe v stavbi,
– leto obnove instalacij,
– leto obnove oken,
– model vrednotenja,
– naslov dela stavbe,
– neto tlorisna površina,
– številka dela stavbe,
– številka etaže,
– številka nadstropja,
– številka stanovanja ali poslovnega prostora,
– številka stavbe,
– uporabna površina,
– upravljavec,
– upravnik,
– vrednost po modelu,
– vrednostna raven in
– vrsta najema.
(2) Za dele stavbe, ki so po dejanski rabi v stanovanjski rabi, in dele stavb, ki so prevzgojni dom, zapor, vojašnica ali prostor za nastanitev policistov ali gasilcev, so poleg podatkov iz prejšnjega odstavka podatki o lastnostih dela stavbe tudi:
– dve ali več etaž,
– klima,
– kopalnica,
– kuhinja,
– opravljanje dejavnosti,
– parkirni prostor,
– počitniški namen stanovanja,
– površina prostora,
– površina, namenjena za opravljanje dejavnosti,
– prostori stanovanja,
– stranišče,
– število parkirnih mest,
– število sob in
– število sob za opravljanje dejavnosti.
(3) Za dele stavbe, ki so po dejanski rabi v gostinski rabi, so poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena podatki o lastnostih dela stavbe tudi:
– klima,
– kopalnica,
– kuhinja,
– površina prostora,
– prostori stanovanja,
– stranišče,
– število sob in
– vhod z ulice.
(4) Za dele stavb, ki se po dejanski rabi uporabljajo za trgovsko in drugo storitveno dejavnost, so poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena podatki o lastnostih dela stavbe tudi:
– izložbeno okno,
– izolacija,
– klima,
– obdelava stropa,
– prostornina,
– razdalja med nosilnimi elementi,
– stenske obloge,
– talne obloge,
– vhod z ulice in
– višina etaže.
(5) Za dele stavb, ki se po dejanski rabi uporabljajo za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, so poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena podatki o lastnostih dela stavbe tudi:
– izolacija,
– klima,
– obdelava stropa,
– prostornina,
– razdalja med nosilnimi elementi,
– stenske obloge,
– talne obloge in
– višina etaže.
5. člen
(podatki o lastnostih nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti)
(1) Podatki o lastnostih nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti proizvodnje električne energije, izkoriščanja mineralnih surovin, opravljanja pristaniške dejavnosti in dejavnosti bencinskih servisov, so:
– delež parcele, namenjen opravljanju dejavnosti,
– deli stavb, namenjeni opravljanju dejavnosti,
– identifikacijska oznaka nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti,
– naziv nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti,
– parcele, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti,
– vrednost nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, in
– podatki o lastnostih parcele iz 2. člena te uredbe in delov stavb iz 4. člena te uredbe, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti.
(2) Podatki o dejavnosti, ki se opravlja na posamezni prostorsko oziroma funkcionalno zaokroženi lokaciji nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, so:
– za proizvodnjo električne energije: električna moč, proizvedena električna energija, toplotna moč, vrsta pogona;
– za izkoriščanje mineralnih surovin: doba izkoriščanja mineralnih surovin, izkoriščene mineralne surovine;
– za opravljanje pristaniške dejavnosti: prihodki pristaniške dejavnosti, stroški pristaniške dejavnosti, število privezov pristanišča, vrsta pristanišča;
– za opravljanje dejavnosti bencinskih servisov: prodani naftni derivati.
6. člen
(podatki o nepremičnini)
Nepremičnine se v registru nepremičnin evidentirajo tako, da se za vsako nepremičnino evidentirajo podatki o parcelah in o delih stavb, ki sestavljajo nepremičnino, ter vrednost nepremičnine.
7. člen
(zbiranje in izkazovanje podatkov o nepremičninah)
Če poseben predpis določa, da je posamezen podatek o lastnostih nepremičnin, ki se vodi v registru nepremičnin, podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen, ali podatek, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, opredeljen kot poslovna skrivnost, se ta podatek v registru nepremičnin javno ne izkazuje.
8. člen
(opis podatkov)
Opis podatkov o lastnostih parcele iz 2. člena te uredbe, stavbe iz 3. člena te uredbe, dela stavbe iz 4. člena te uredbe in nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti, iz 5. člena te uredbe ter podatkov o nepremičnini iz 6. člena te uredbe so v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-56/2011
Ljubljana, dne 24. novembra 2011
EVA 2011-2511-0122
Vlada Republike Slovenije
Aleš Zalar l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost