Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4102. Sprememba Poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 12463.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B O P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10 in 73/10) se v 8.c členu črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Generalni sekretar uskladi Navodilo za izvajanje določb Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 8 z dne 3. 6. 2008 z dnem začetka uporabe te spremembe poslovnika.
3. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2011.
Št. 00701-17/2011
Ljubljana, dne 24. novembra 2011
EVA 2011-1517-0004
Vlada Republike Slovenije
Aleš Zalar l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost