Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011

Kazalo

3062. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 9308.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09) je Občinski svet Občine Divača na 8. redni seji dne 13. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
Nepremičnini s parcelno številko 1035/8, k.o. Divača, neplodno v izmeri 8 m², ki se vodi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani pod vložno št. 675, kot Javno dobro v lasti Občine Divača, se ukine status javnega dobra.
2.
Nepremičnina s parcelno številko 1035/8, k.o. Divača, se vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Sežani kot lastnina Občine Divača.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2011-23
Divača, dne 13. junija 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.