Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2901. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji prog, stran 8919.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji prog
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji prog (Uradni list RS, št. 4/09 in 5/09 – popr.) se v prvem odstavku 2. člena na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. »priključna proga« je proga, ki se na cepni postaji ali cepišču odcepi od druge. Priključne proge se objavijo v registru železniške infrastrukture, Programu omrežja in Navodilu o progi.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v tretji alineji črta besedilo »potniška–cepišče Bivje–Koper tovorna«.
V tretjem odstavku se:
– črtajo druga, sedma in osemnajsta alineja;
– v deseti alineji, ki postane nova osma alineja, beseda »Rakitovec« nadomesti z besedo »Podgorje«;
– v dvanajsti alineji, ki postane nova deseta alineja, za besedo Šempeter dodata besedi »pri Gorici«.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-17/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2411-0066
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti