Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2648. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, stran 8151.

Na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave
1. člen
V Uredbi o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave (Uradni list RS, št. 58/10) se v 2. členu doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se celostna grafična podoba ne uporablja na obrazcih dokumentov, ki so določeni s predpisi.«.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(1) Velikost grba je 8,3 mm (24 pt). Velikost črk v logotipu dokumenta je 3,5 mm (10 pt) oziroma 5,3 mm (15 pt), ko se v protokolarni različici logotipa zapiše ime predstojnika. Velikost črk za zapis ostalih podatkov v glavi in nogi dokumenta je 2,8 mm (8 pt).
(2) Vsebina dokumenta se piše v črkovni vrsti »Arial«. Velikost črk in številk je 3,5 mm (10 pt). Kadar oblika ali vsebina dokumenta zahteva (statistične tabele ipd.), se velikost črk ustrezno prilagodi. Razmik med vrsticami je 4,6 mm (13 pt). Uporablja se leva poravnava besedila, lahko tudi obojestranska.«.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V logotipu se navedejo podatki, iz katerih je razvidno, v kateri organizacijski enoti opravlja naloge funkcionar ali javni uslužbenec tako, da je mogoče ugotoviti hierarhičen položaj te enote znotraj organizacije organa. Velikost črk v logotipu je 2,8 mm (8 pt).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podatki o funkcionarju ali javnem uslužbencu so: osebno ime, funkcija funkcionarja oziroma položaj ali naziv javnega uslužbenca, poštni naslov, naslov osebne elektronske pošte, telefonske številke in številke telefaksa. Če funkcionar ali javni uslužbenec uporablja službeni mobilni telefon, se praviloma navede tudi ta številka. Za navedenimi podatki se navede naslov spletne strani organa. Podatki se izpišejo v črkovni vrsti »Arial« z velikostjo črk 2,5 mm (7 pt).«.
4. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predstavitvene spletne strani organov imajo v pasici, primarni in sekundarni navigaciji, nogi, drobtinicah in v vsebinskem delu enotno barvno shemo in črkovno vrsto, kot je razvidna iz vzorčne spletne strani v prilogi št. 8, ki je sestavni del te uredbe.«.
5. člen
Priloga št. 3 se nadomesti z novo prilogo št. 3, ki je sestavni del uredbe.
6. člen
Priloga št. 4 se nadomesti z novo prilogo št. 4, ki je sestavni del uredbe.
7. člen
Priloga št. 6 se nadomesti z novo prilogo št. 6, ki je sestavni del uredbe.
8. člen
Priloga št. 7 se nadomesti z novo prilogo št. 7, ki je sestavni del uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-9/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-3111-0020
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost