Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2173. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 6097.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10 in 107/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10 in 10/11) se v Prilogi I za vrstico:
»
+---------+-------------------------+-----------------+---------+
|B017393 |Agencija za upravljanje |predsednik uprave|60    |
|     |kapitalskih naložb RS  |         |     |
|     |(AUKNRS)         |         |     |
+---------+-------------------------+-----------------+---------+
                                «
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------+-------------------------+-----------------+---------+
|B017394 |Javni nepremičninski   |predsednik uprave|57    |
|     |sklad Republike     |SKL       |     |
|     |Slovenije (JNS)     |         |     |
+---------+-------------------------+-----------------+---------+
                                «
za vrstico:
»
+---------+-------------------------+-----------------+---------+
|B017362 |Muzej krščanstva na   |direktor JZ   |46    |
|     |slovenskem (MKS)     |         |     |
+---------+-------------------------+-----------------+---------+
                                «
pa se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------+-------------------------+-----------------+---------+
|B017314 |Gimnazija Bežigrad OE  |ravnatelj SŠOE  |46    |
|     |mednarodna šola –    |         |     |
|     |International School   |         |     |
+---------+-------------------------+-----------------+---------+
                                «.
2. člen
V napovednem stavku drugega odstavka 12. člena se črta besedilo »v obdobju do leta 2009«.
Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Zmanjšanje osnovnih plač se odpravi s 1. oktobrom po preteku dveh let od leta, v katerem bo realna rast bruto družbenega proizvoda presegla 2,5 odstotka.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-8/2011
Ljubljana, dne 9. junija 2011
EVA 2011-3111-0023
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost