Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2118. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov, stran 6000.

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10) se v prvem odstavku 3. člena v 10. točki besedilo »SIST 10002-1« nadomesti z besedilom »SIST EN ISO 6892-1«.
2. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »SIST EN 10002-1« nadomesti z besedilom »SIST EN ISO 6892-1«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-86/2011
Ljubljana, dne 9. maja 2011
EVA 2011-2111-0044
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost