Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2054. Pravilnik o spremembah Pravilnika o krmnih dodatkih, stran 5739.

Na podlagi 8. člena, tretjega odstavka 28. člena, tretjega odstavka 33. člena in 76. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter šestega odstavka 6. člena in 29. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o krmnih dodatkih
1. člen
V Pravilniku o krmnih dodatkih (Uradni list RS, št. 110/09 in 69/10) se črta prva alinea 1. člena.
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
(prehodna in končna določba)
Hrana za hišne živali, ki je označena v skladu s 3. členom Pravilnika o krmnih dodatkih (Uradni list RS, št. 110/09 in 69/10) in dana na trg do 31. avgusta 2011, lahko ostane na trgu do porabe zalog.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2011.
Št. 007-116/2011
Ljubljana, dne 26. maja 2011
EVA 2011-2311-0055
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost