Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

907. Aneks št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, stran 2858.

V zvezi s 77. členom Kolektivne pogodbe za lesarstvo, ter na podlagi 2. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 – 15. 12. 2006 in Uradni list RS, št. 28/07 – 29. 3. 2007), je Komisija za določitev zneska povečanja najnižjih osnovnih plač določila, da se najnižje osnovne plače veljavne za februar 2011 določene z Aneksom št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 34/10) povečajo za 1,9%, zato pogodbeni stranki
A) kot predstavnika delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
in
B) kot predstavnika delojemalcev
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
sklepata
A N E K S š t. 3
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 in 28/07) (v nadaljevanju: Tarifna priloga)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge in se na novo glasi:
»1. Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih od 1. 3. 2011 dalje znašajo:
TARIFNI RAZRED         NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA
                        v €
I.   Enostavna dela            404,50 €
II.   Manj zahtevna dela          441,60 €
III.  Srednje zahtevna dela         486,60 €
IV.   Zahtevna dela             536,20 €
V.   Bolj zahtevna dela          599,30 €
VI.   Zelo zahtevna dela          704,10 €
VII.  Visoko zahtevna dela         793,10 €
2. člen
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega aneksa, preneha veljati Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, z dne 30. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 34/10).
Ljubljana, dne 4. marca 2011
Podpisniki:
 
Predstavniki delojemalcev:
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Predsednik
Danilo Vedlin l.r.
 
Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Predsednik
Drago Lombar l.r.
 
Predstavniki delodajalcev:
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije
Predsednik upravnega odbora
Asto Dvornik l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Milan Lukič l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 16. 3. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-7/2006-13 o tem, da je Aneks št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 18/4.

AAA Zlata odličnost