Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

716. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 2131.

Na podlagi 213. člena v zvezi z 266. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZvarDod, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ in 94/10 – ZIU) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 28. februarja 2011 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
I
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02, 19/03, 17/04, 17/05, 23/06, 23/07, 29/07 – popr., 21/08, 111/08, 18/09, 24/10, 25/10 – popr. in 26/10 – popr.) se v točki III znesek »6,07« nadomesti z zneskom »6,31«.
II
V prvem in drugem odstavku točke IV se znesek »9,09« nadomesti z zneskom »9,44«.
III
V točki V se znesek »9,09« nadomesti z zneskom »9,44«.
IV
V točki VI se znesek »12,12« nadomesti z zneskom »12,59«.
V
V prvem odstavku točke VII se znesek »30,33« nadomesti z zneskom »31,51«.
V tretjem odstavku točke VII se znesek »151,63« nadomesti z zneskom »157,54« ter znesek »12,64« se nadomesti z zneskom »13,13«.
VI
V točki IX se znesek »3,03« nadomesti z zneskom »3,15«.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2011.
Št. 0300-16/2011
Ljubljana, dne 28. februarja 2011
EVA 2011-2611-0055
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica Sveta Zavoda