Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

490. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnem času notarjev, stran 1245.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - ZSReg-B in 45/08) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o delovnem času notarjev
1. člen
V Pravilniku o delovnem času notarjev (Uradni list RS, št. 50/94, 28/95, 38/07 in 23/08) se črta drugi odstavek 2. člena.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Čas uradnih ur mora biti označen na vidnem mestu pri vhodu v notarsko pisarno ter objavljen na spletni strani Notarske zbornice Slovenije.«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. marca 2011.
Št. 007-44/2011
Ljubljana, dne 18. februarja 2011
EVA 2011-2011-0019
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje