Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4804. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike, stran 14671.

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka 9. člena in 42. členom Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Strokovni svet na seji dne 22. decembra 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
1. člen
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike, objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/10, se dopolni tako, da se prva alineja prvega odstavka 4. člena glasi:
»– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziroma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Inštituta in na predavanjih, ki se organizirajo v okviru izobraževanja za pridobitev posameznih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut;«
2. člen
Druga alineja drugega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da oseba predloži uradno potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga izda visokošolska organizacija, in sicer v obdobju veljavnosti objave podatkov v seznamih aktivnih imetnikov naziva, oziroma dejansko število ur prisotnosti na izobraževanju, ki ga organizira Inštitut za pridobitev nazivov;«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/2011
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
Podpredsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
mag. Samo Javornik l.r.

AAA Zlata odličnost