Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4336. Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala, stran 13405.

Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v povezavi z drugim odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 305. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim odstakom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev za napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, od dohodka iz dejavnosti, od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter od drugih dohodkov.
S tem pravilnikom se določa tudi vsebina obrazcev za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala.
2. člen
Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero akontacije dohodnine na obrazcu, izpolnjenem v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je njegov sestavni del, in sicer:
1. od dohodka iz zaposlitve na obrazcih:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine), ki je objavljen v Prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki je objavljen v Prilogi 1-A tega pravilnika in je njegov sestavni del,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente, ki je objavljen v Prilogi 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
2. od dohodka iz dejavnosti na obrazcih:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od…… do….., ki je objavljen v Prilogi 3 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
3. od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice na obrazcih:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki je objavljen v Prilogi 4 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice, ki je objavljen v Prilogi 5 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
4. od drugih dohodkov na obrazcu:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov, ki je objavljen v Prilogi 6 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
3. člen
Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala na obrazcu, izpolnjenem v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je njegov sestavni del, in sicer:
1. Napoved za odmero dohodnine od obresti za obdobje od____ do____ (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU), ki je objavljen v Prilogi 7 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
2. Napoved za odmero dohodine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu ____, ki je objavljen v Prilogi 8 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
3. Napoved za odmero dohodnine od dividend, doseženih od____ do____, ki je objavljen v Prilogi 9 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
4. Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin, za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto____, ki je objavljen v Prilogi 10 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
5. Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, ki je objavljen v Prilogi 11 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09, 114/09 in 26/10).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-95/2011
Ljubljana, dne 2. decembra 2011
EVA 2011-1611-0161
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost