Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4262. Sklep o pravilih poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in nadomestilu za stroške postopka povračil in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok, stran 13275.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (Uradni list RS, št. 77/11) ter prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pravilih poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in nadomestilu za stroške postopka povračil in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok
1. člen
(Predmet urejanja)
Ta sklep določa podrobnejša pravila poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in višino nadomestil za povračila in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok.
Zavezanci za poročanje po tem sklepu so institucije, kot jih določa prvi pododstavek prvega odstavka 6. člena Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem (UL L št. 181 z dne 4. 7. 2001, str. 6), spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem (UL L št. 17 z dne 22. 1. 2009, str. 1), z izjemo drugih gospodarskih subjektov, kot so trgovci in igralnice, kadar priložnostno sodelujejo pri obdelavi bankovcev ter njihovi distribuciji v javnosti prek bančnih avtomatov (bankomatov) v okviru njihove stranske dejavnosti (v nadaljevanju: institucija).
2. člen
(Usposobljeni zaposleni)
Usposobljeni zaposleni v smislu 3. člena Uredbe 1210/2010/EU so tisti zaposleni, ki poznajo javne zaščitne elemente eurokovancev, ki jih določi in objavi Evropska komisija, in so sposobni te elemente preverjati, ter poznajo izgled eurokovancev, na podlagi katerih izločijo iz obtoka sumljive in neprimerne eurokovance.
3. člen
(Nadomestilo)
Institucije oziroma pravne in fizične osebe, ki Banki Slovenije v postopku povračila in nadomestitve predložijo eurokovance, neprimerne za obtok, so oproščene plačila nadomestila za stroške postopka.
Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije zaračuna nadomestilo v višini 15 % nominalne vrednosti predloženih eurokovancev v primeru preverjanja pristnosti v celotni vreči ali kaseti eurokovancev, če so bile pri pregledu ugotovljene nepravilnosti, in nadomestilo v višini 20 % nominalne vrednosti predloženih eurokovancev v primeru, če so predloženi eurokovanci obdelani s kemičnimi ali drugimi nevarnimi snovmi do takšne stopnje, da bi lahko predstavljali nevarnost za zdravje oseb, ki z njimi ravnajo.
Nadomestilo se odbije od nominalne vrednosti predloženih eurokovancev.
4. člen
(Poročanje)
Institucije morajo poročati Banki Slovenije podatke, določene v drugem odstavku 12. člena Uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok.
Glavni podatki obsegajo informacije o:
– vrsti in številu uporabljenih naprav za razvrščanje eurokovancev,
– lokaciji namestitve vsake naprave za razvrščanje eurokovancev.
Operativni podatki so podatki, ki jih institucije zberejo med razvrščanjem eurokovancev za posamezno napravo na leto in po vrednosti, vsaj za tri najvišje apoene.
Institucije morajo Banki Slovenije poročati glavne podatke na obrazcu A1 in operativne podatke na obrazcu A2 (priloga 1). Vrednost transakcij se poroča v eurih na dve decimalni mesti natančno.
Glavne in operativne podatke morajo institucije letno posredovati Banki Slovenije, in sicer do konca februarja (za stanje konec decembra preteklega leta oziroma za celotno preteklo leto).
Elektronski obrazci se nahajajo v datoteki POR-CRF.xls, ki jo institucijam po elektronski pošti posreduje Banka Slovenije. Izpolnjeno datoteko POR-CRF.xls institucija posreduje po elektronski pošti skladno s prilogo 2.
5. člen
(Prehodne določbe)
Institucije lahko v prehodnem obdobju do 31. decembra 2014 uporabljajo naprave za razvrščanje eurokovancev, ki so jih uporabljale 11. januarja 2011 in pri katerih je bila dokazana sposobnost odkrivanja ponarejenih eurokovancev, eurokovancev neprimernih za obtok in drugih predmetov podobnih eurokovancem, ki ne izpolnjujejo specifikacij za pristne eurokovance, čeprav te naprave niso vključene v seznam iz člena 5(2) Uredbe 1210/2010/EU, če predhodno pridobijo soglasje Banke Slovenije.
Glavne podatke morajo institucije prvič posredovati Banki Slovenije najkasneje do konca leta 2011, operativne podatke pa najkasneje do konca februarja 2013.
6. člen
(končne določbe)
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o zamenjavi obrabljenih in poškodovanih bankovcev in poškodovanih kovancev (Uradni list RS, št. 81/02).
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti