Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4764. Poročilo o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 10. oktobra 2010, stran 13605.

Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) daje
P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 10. oktobra 2010
I.
Na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka, ki so bile dne 10. oktobra 2010, je bilo na območju Občine Škofja Loka v volilne imenike vpisanih 18195 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Od 18195 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 10212 volivcev, kar predstavlja 56,13% udeležbo.
II.
VOLITVE ŽUPANA
Za volitve župana je bilo oddanih 10.210 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 131 glasovnic.
Posamezni kandidati za župana dobili naslednje število glasov:
+--+------------------+----------+---------+
|1.|TINKA TERŽAN   |   1709|   oz.|
| |         |  glasov|  16,96%|
+--+------------------+----------+---------+
|2.|KLEMEN ŠTIBELJ  |    366|oz. 3,63%|
| |         |  glasov|     |
+--+------------------+----------+---------+
|3.|mag. BOJAN    |   1736|   oz.|
| |LUSKOVEC     |  glasov|  17,22%|
+--+------------------+----------+---------+
|4.|MIHA JEŠE     |   2405|   oz.|
| |         |  glasov|  23,86%|
+--+------------------+----------+---------+
|5.|KRIŠTOF RAMOVŠ  |    198|oz. 1,96%|
| |         |  glasov|     |
+--+------------------+----------+---------+
|6.|IGOR DRAKSLER   |   2501|   oz.|
| |         |  glasov|  24,81%|
+--+------------------+----------+---------+
|7.|MILENKO ZIHERL  |   1164|   oz.|
| |         |  glasov| 11,55%.|
+--+------------------+----------+---------+
Ker nihče od kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, se glede na določbe drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki s ta dobila največ glasov. Drugi krog volitev za župana se opravi med kandidatoma:
+---+------------------------------------+
|1. |IGOR DRAKSLER            |
+---+------------------------------------+
|  |Predlagatelj: VOLILNI OBČNI ZBOR  |
|  |SLS SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE    |
+---+------------------------------------+
|2. |MIHA JEŠE              |
+---+------------------------------------+
|  |Predlagatelj: LEONA MLAKAR IN    |
|  |SKUPINA VOLIVCEV          |
+---+------------------------------------+
Drugi krog rednih volitev za župana, na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah razpiše državna volilna komisija.
III.
VOLITVE V OBČINSKI SVET
VOLILNA ENOTA 01
V volilne imenike je bilo vpisanih 4992 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2560 volivcev.
Oddanih je bilo 2560 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 114 glasovnice.
Veljavnih je bilo 2446 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+----+---------------------+-------+-------+
|Zap.|Ime liste      | Št. |  %  |
|št. |           | glasov| glasov|
+----+---------------------+-------+-------+
|14 |SDS – SLOVENSKA   | 475 | 19.42 |
|  |DEMOKRATSKA STRANKA |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|1  |MIHA JEŠE IN     | 364 | 14.88 |
|  |PRIJATELJI LOKE   |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|11 |SLS – SLOVENSKA   | 289 | 11.82 |
|  |LJUDSKA STRANKA   |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|2  |SD – SOCIALNI    | 223 | 9.12 |
|  |DEMOKRATI      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|7  |LDS – LIBERALNA   | 213 | 8.71 |
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE|    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|8  |DESUS – DEMOKRATIČNA | 197 | 8.05 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV |    |    |
|  |SLOVENIJE      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|6  |GŽS – GLAS ŽENSK   | 133 | 5.44 |
|  |SLOVENIJE      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|9  |NSI – NOVA SLOVENIJA | 176 | 7.20 |
|  |– KRŠČANSKA LJUDSKA |    |    |
|  |STRANKA       |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|5  |ZA NAPREDEK     | 109 | 4.46 |
|  |FRANKOVEGA      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|12 |NIT LISTA ZA NAPREDEK|  98 | 4.01 |
|  |IN TRADICIJO     |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|3  |ZARES – NOVA POLITIKA|  96 | 3.92 |
+----+---------------------+-------+-------+
|4  |SNS – SLOVENSKA   |  61 | 2.49 |
|  |NACIONALNA STRANKA  |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|10 |SLOVENSKA UNIJA   |  12 | 0.49 |
+----+---------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
V volilne imenike je bilo vpisanih 3829 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2191 volivcev.
Oddanih je bilo 2191 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 93 glasovnice.
Veljavnih je bilo 2098 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+----+---------------------+-------+-------+
|Zap.|Ime liste      | Št. |  %  |
|št. |           | glasov| glasov|
+----+---------------------+-------+-------+
|14 |SDS – SLOVENSKA   | 449 | 21.40 |
|  |DEMOKRATSKA STRANKA |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|1  |MIHA JEŠE IN     | 416 | 19.83 |
|  |PRIJATELJI LOKE   |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|11 |SLS – SLOVENSKA   | 322 | 15.35 |
|  |LJUDSKA STRANKA   |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|9  |NSI – NOVA SLOVENIJA | 145 | 6.91 |
|  |– KRŠČANSKA LJUDSKA |    |    |
|  |STRANKA       |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|7  |LDS – LIBERALNA   | 206 | 9.82 |
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE|    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|2  |SD – SOCIALNI    | 171 | 8.15 |
|  |DEMOKRATI      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|3  |ZARES – NOVA POLITIKA| 105 | 5.00 |
+----+---------------------+-------+-------+
|8  |DESUS – DEMOKRATIČNA |  96 | 4.58 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV |    |    |
|  |SLOVENIJE      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|6  |GŽS – GLAS ŽENSK   |  58 | 2.76 |
|  |SLOVENIJE      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|4  |SNS – SLOVENSKA   |  47 | 2.24 |
|  |NACIONALNA STRANKA  |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|13 |LISTA ZA BOLJŠO LOKO |  42 | 2.00 |
|  |– LBL        |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|12 |NIT LISTA ZA NAPREDEK|  39 | 1.86 |
|  |IN TRADICIJO     |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|10 |SU – SLOVENSKA UNIJA |  2  | 0.10 |
+----+---------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
V volilne imenike je bilo vpisanih 5024 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2865 volivcev.
Oddanih je bilo 2864 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 107 glasovnice.
Veljavnih je bilo 2757 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+----+---------------------+-------+-------+
|Zap.|Ime liste      | Št. |  %  |
|št. |           | glasov| glasov|
+----+---------------------+-------+-------+
|1  |MIHA JEŠE IN     | 611 | 22.16 |
|  |PRIJATELJI LOKE   |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|14 |SDS – SLOVENSKA   | 597 | 21.65 |
|  |DEMOKRATSKA STRANKA |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|11 |SLS – SLOVENSKA   | 286 | 10.37 |
|  |LJUDSKA STRANKA   |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|2  |SD – SOCIALNI    | 242 | 8.78 |
|  |DEMOKRATI      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|9  |NSI – NOVA SLOVENIJA | 241 | 8.74 |
|  |– KRŠČANSKA LJUDSKA |    |    |
|  |STRANKA       |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|7  |LDS – LIBERALNA   | 215 | 7.80 |
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE|    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|3  |ZARES – NOVA POLITIKA| 123 | 4.46 |
+----+---------------------+-------+-------+
|8  |DESUS – DEMOKRATIČNA | 178 | 6.46 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV |    |    |
|  |SLOVENIJE      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|6  |GŽS – GLAS ŽENSK   |  96 | 3.48 |
|  |SLOVENIJE      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|4  |SNS – SLOVENSKA   |  64 | 2.32 |
|  |NACIONALNA STRANKA  |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|13 |LISTA ZA BOLJŠO LOKO |  53 | 1.92 |
|  |– LBL        |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|12 |NIT LISTA ZA NAPREDEK|  41 | 1.49 |
|  |IN TRADICIJO     |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|10 |SU – SLOVENSKA UNIJA |  10 | 0.36 |
+----+---------------------+-------+-------+
VOLILNA ENOTA 04
V volilne imenike je bilo vpisanih 4350 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2596 volivcev.
Oddanih je bilo 2595 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 89 glasovnice.
Veljavnih je bilo 2506 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+----+---------------------+-------+-------+
|Zap.|Ime liste      | Št. |  %  |
|št. |           | glasov| glasov|
+----+---------------------+-------+-------+
|1  |MIHA JEŠE IN     | 610 | 24.34 |
|  |PRIJATELJI LOKE   |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|14 |SDS – SLOVENSKA   | 439 | 17.52 |
|  |DEMOKRATSKA STRANKA |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|11 |SLS – SLOVENSKA   | 283 | 11.29 |
|  |LJUDSKA STRANKA   |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|2  |SD – SOCIALNI    | 228 | 9.10 |
|  |DEMOKRATI      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|8  |DESUS – DEMOKRATIČNA | 190 | 7.58 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV |    |    |
|  |SLOVENIJE      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|7  |LDS – LIBERALNA   | 217 | 8.66 |
|  |DEMOKRACIJA SLOVENIJE|    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|3  |ZARES – NOVA POLITIKA| 145 | 5.79 |
+----+---------------------+-------+-------+
|9  |NSI – NOVA SLOVENIJA | 142 | 5.67 |
|  |– KRŠČANSKA LJUDSKA |    |    |
|  |STRANKA       |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|6  |GŽS – GLAS ŽENSK   |  93 | 3.71 |
|  |SLOVENIJE      |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|4  |SNS – SLOVENSKA   |  79 | 3.15 |
|  |NACIONALNA STRANKA  |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|12 |NIT LISTA ZA NAPREDEK|  64 | 2.55 |
|  |IN TRADICIJO     |    |    |
+----+---------------------+-------+-------+
|10 |SU – SLOVENSKA UNIJA |  16 | 0.64 |
+----+---------------------+-------+-------+
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 8 mandatov.
Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti, se ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v volilni enoti.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji direktni mandati in so bili skladno z 84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
1. VOLILNA ENOTA
količnik je: 305,75
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|Število | Mand. | Ostanek|Št. liste|Ime liste        |
|glasov  |    |     |     |             |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|364   |  1  |   0,19|    1|Miha Ješe in prijatelji |
|     |    |     |     |Loke           |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|223   |  0  |   0,73|    2|SD – Socialni demokrati |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|96    |  0  |   0,31|    3|ZARES – nova politika  |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|61    |  0  |   0,20|    4|SNS – Slovenska     |
|     |    |     |     |nacionalna stranka    |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|109   |  0  |   0,36|    5|Za napredek Frankovega  |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|133   |  0  |   0,43|    6|GŽS – Glas žensk     |
|     |    |     |     |Slovenije        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|213   |  0  |   0,70|    7|LDS – Liberalna     |
|     |    |     |     |demokracije Slovenije  |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|197   |  0  |   0,64|    8|DESUS – Demokratična   |
|     |    |     |     |stranka upokojencev   |
|     |    |     |     |Slovenije        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|176   |  0  |   0,58|    9|NSI – Nova Slovenija –  |
|     |    |     |     |krščanska ljudska    |
|     |    |     |     |stranka         |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|12    |  0  |   0,04|    10|Slovenska unija     |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|289   |  0  |   0,95|    11|SLS – Slovenska ljudska |
|     |    |     |     |stranka         |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|98    |  0  |   0,32|    12|NIT Lista za napredek in |
|     |    |     |     |tradicijo        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|475   |  1  |   0,55|    14|SDS – Slovenska     |
|     |    |     |     |demokratska stranka   |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
+----------------+-----------------------+
|Ime liste    |Izvoljen je      |
+----------------+-----------------------+
|Miha Ješe in  |Petra Cesar, roj. 19. |
|prijatelji Loke |6. 1972, RETEČE, RETEČE|
|        |34 a          |
+----------------+-----------------------+
|SDS – Slovenska |ANTON PERŠIN, roj. 1. |
|demokratska   |11. 1954, ŠKOFJA LOKA, |
|stranka     |FRANKOVO NASELJE 176  |
+----------------+-----------------------+
2. VOLILNA ENOTA
količnik je: 349,67
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|Število | Mand. | Ostanek|Št. liste|Ime liste        |
|glasov  |    |     |     |             |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|416   |  1  |   0,19|    1|Miha Ješe in prijatelji |
|     |    |     |     |Loke           |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|171   |  0  |   0,49|    2|SD – Socialni demokrati |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|105   |  0  |   0,30|    3|ZARES – nova politika  |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|47    |  0  |   0,13|    4|SNS – Slovenska     |
|     |    |     |     |nacionalna stranka    |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|58    |  0  |   0,17|    6|GŽS – Glas žensk     |
|     |    |     |     |Slovenije        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|206   |  0  |   0,59|    7|LDS – Liberalna     |
|     |    |     |     |demokracije Slovenije  |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|96    |  0  |   0,27|    8|DESUS – Demokratična   |
|     |    |     |     |stranka upokojencev Slov |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|145   |  0  |   0,41|    9|NSI – Nova Slovenija –  |
|     |    |     |     |krščanska ljudska    |
|     |    |     |     |stranka         |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|2    |  0  |   0,01|    10|Slovenska unija     |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|322   |  0  |   0,92|    11|SLS – Slovenska ljudska |
|     |    |     |     |stranka         |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|39    |  0  |   0,11|    13|Lista za boljšo Loko –  |
|     |    |     |     |LBL           |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|42    |  0  |   0,12|    12|NIT Lista za napredek in |
|     |    |     |     |tradicijo        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|449   |  1  |   0,28|    14|SDS – Slovenska     |
|     |    |     |     |demokratska stranka   |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
+----------------+-----------------------+
|Ime liste    |Izvoljen je      |
+----------------+-----------------------+
|Miha Ješe in  |TINE RADINJA, roj. 11. |
|prijatelji Loke |5. 1980, PUŠTAL, PUŠTAL|
|        |119          |
+----------------+-----------------------+
|SDS – Slovenska |MILENKO ZIHERL, roj. 2.|
|demokratska   |4. 1955, ZMINEC, ZMINEC|
|stranka     |40 a          |
+----------------+-----------------------+
3. VOLILNA ENOTA
količnik je: 344,63
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|Število | Mand. | Ostanek|Št. liste|Ime liste        |
|glasov  |    |     |     |             |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|611   |  1  |   0,77|    1|Miha Ješe in prijatelji |
|     |    |     |     |Loke           |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|242   |  0  |   0,70|    2|SD – Socialni demokrati |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|123   |  0  |   0,36|    3|ZARES – nova politika  |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|64    |  0  |   0,19|    4|SNS – Slovenska     |
|     |    |     |     |nacionalna stranka    |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|96    |  0  |   0,28|    6|GŽS – Glas žensk     |
|     |    |     |     |Slovenije        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|215   |  0  |   0,62|    7|LDS – Liberalna     |
|     |    |     |     |demokracije Slovenije  |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|178   |  0  |   0,52|    8|DESUS – Demokratična   |
|     |    |     |     |stranka upokojencev Slov |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|241   |  0  |   0,70|    9|NSI – Nova Slovenija –  |
|     |    |     |     |krščanska ljudska    |
|     |    |     |     |stranka         |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|10    |  0  |   0,03|    10|Slovenska unija     |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|286   |  0  |   0,83|    11|SLS – Slovenska ljudska |
|     |    |     |     |stranka         |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|41    |  0  |   0,12|    13|Lista za boljšo Loko –  |
|     |    |     |     |LBL           |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|53    |  0  |   0,15|    12|NIT Lista za napredek in |
|     |    |     |     |tradicijo        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|597   |  1  |   0,73|    14|SDS – Slovenska     |
|     |    |     |     |demokratska stranka   |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
+----------------+-----------------------+
|Ime liste    |Izvoljen je      |
+----------------+-----------------------+
|Miha Ješe in  |MARIJA BRATUŽ, roj. 14.|
|prijatelji Loke |5. 1957, ŠKOFJA LOKA, |
|        |PODLUBNIK 3      |
+----------------+-----------------------+
|SDS – Slovenska |ROBERT STRAH, roj. 22. |
|demokratska   |4. 1976, ŠKOFJA LOKA, |
|stranka     |PODLUBNIK 238     |
+----------------+-----------------------+
4. VOLILNA ENOTA
količnik je: 417,67
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|Število | Mand. | Ostanek|Št. liste|Ime liste        |
|glasov  |    |     |     |             |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|610   |  1  |   0,46|    1|Miha Ješe in prijatelji |
|     |    |     |     |Loke           |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|228   |  0  |   0,55|    2|SD – Socialni demokrati |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|145   |  0  |   0,35|    3|ZARES – nova politika  |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|79    |  0  |   0,19|    4|SNS – Slovenska     |
|     |    |     |     |nacionalna stranka    |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|93    |  0  |   0,22|    6|GŽS – Glas žensk     |
|     |    |     |     |Slovenije        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|217   |  0  |   0,52|    7|LDS – Liberalna     |
|     |    |     |     |demokracije Slovenije  |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|190   |  0  |   0,45|    8|DESUS – Demokratična   |
|     |    |     |     |stranka upokojencev   |
|     |    |     |     |Slovenije        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|142   |  0  |   0,34|    9|NSI – Nova Slovenija –  |
|     |    |     |     |krščanska ljudska    |
|     |    |     |     |stranka         |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|16    |  0  |   0,04|    10|Slovenska unija     |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|283   |  0  |   0,68|    11|SLS – Slovenska ljudska |
|     |    |     |     |stranka         |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|64    |  0  |   0,15|    12|NIT Lista za napredek in |
|     |    |     |     |tradicijo        |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
|439   |  1  |   0,05|    14|SDS – Slovenska     |
|     |    |     |     |demokratska stranka   |
+---------+-------+---------+---------+-------------------------+
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
+----------------+-----------------------+
|Ime liste    |Izvoljen je      |
+----------------+-----------------------+
|Miha Ješe in  |MIHA JEŠE, roj. 3. 7. |
|prijatelji Loke |1954, ŠKOFJA LOKA, POD |
|        |PLEVNO 30       |
+----------------+-----------------------+
|SDS – Slovenska |ALEŠ HABJAN, roj. 21. |
|demokratska   |6. 1972, ŠKOFJA LOKA, |
|stranka     |Tavčarjeva ulica 27  |
+----------------+-----------------------+
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 20 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 28 (d´Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 28 količnikov naslednje:
+----+--------+----------------------------+
|Zap.|Količnik|Ime liste          |
|št. |    |              |
+----+--------+----------------------------+
|1  |2001.00 |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI   |
|  |    |LOKE            |
+----+--------+----------------------------+
|2  |1960.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
|3  |1180.00 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
|4  |1000.50 |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI   |
|  |    |LOKE            |
+----+--------+----------------------------+
|5  | 980.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
|6  | 864.00 |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+----+--------+----------------------------+
|7  | 851.00 |LIBERALNA DEMOKRACIJA    |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
|8  | 704.00 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|  |    |LJUDSKA STRANKA       |
+----+--------+----------------------------+
|9  | 667.00 |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI   |
|  |    |LOKE            |
+----+--------+----------------------------+
|10 | 661.00 |DESUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
|11 | 653.33 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
|12 | 590.00 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
|13 | 500.25 |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI   |
|  |    |LOKE            |
+----+--------+----------------------------+
|14 | 490.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
|15 | 469.00 |ZARES – NOVA POLITIKA    |
+----+--------+----------------------------+
|16 | 432.00 |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+----+--------+----------------------------+
|17 | 425.50 |LIBERALNA DEMOKRACIJA    |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
|18 | 400.20 |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI   |
|  |    |LOKE            |
+----+--------+----------------------------+
|19 | 393.33 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
|20 | 392.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
|21 | 380.00 |GLAS ŽENSK SLOVENIJE    |
+----+--------+----------------------------+
|22 | 352.00 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|  |    |LJUDSKA STRANKA       |
+----+--------+----------------------------+
|23 | 333.50 |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI   |
|  |    |LOKE            |
+----+--------+----------------------------+
|24 | 330.50 |DESUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
|25 | 326.67 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
|26 | 295.00 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
|27 | 288.00 |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+----+--------+----------------------------+
|28 | 285.86 |MIHA JEŠE IN PRIJATELJI   |
|  |    |LOKE            |
+----+--------+----------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Škofja Loka dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po zgoraj navedenem sistemu, in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah. Ti mandati se v skladu s 17. členom zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam kandidatov v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen, če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Po pregledu preferenčnih glasov je občinska volilna komisija ugotovila, da se preferenčni glas upošteva pri listi kandidatov SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA v 4. volilni enoti, pri kateri je 25,80% volivcev oddalo preferenčni glas, kandidat pod zap. št. 4 pa je prejel 34 preferenčnih glasov, kar predstavlja 12,01% vseh glasov, oddanih za to listo. Seznam skupnih preferenčnih glasov kandidatov za občinski svet se kot priloga tega poročila, objavi na spletni strani Občine Škofja Loka.
Na ta način so po posameznih volilnih enotah mandate prejele naslednje liste kandidatov in bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---------------------------+--------+--------------------------+
|Ime liste         |Volilna |Izvoljen je        |
|              | enota |             |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|SLS – Slovenska ljudska  |  1.  |IGOR DRAKSLER, roj. 18.  |
|stranka          |    |2. 1960, ŠKOFJA LOKA,   |
|              |    |KIDRIČEVA CESTA 76    |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|SD – Socialni demokrati  |  1.  |LIDIJA GOLJAT PRELOGAR,  |
|              |    |roj. 14. 10. 1978,    |
|              |    |ŠKOFJA LOKA, HAFNERJEVO  |
|              |    |NASELJE 47        |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|LDS – Liberalna      |  1.  |JOŽE VALTER GALOF, roj.  |
|demokracije Slovenije   |    |7. 1. 1945, HOSTA, HOSTA |
|              |    |12            |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|NSI – Nova Slovenija –   |  3.  |KLEMEN ŠTIBELJ, roj. 23. |
|krščanska ljudska stranka |    |11. 1976, BUKOVICA,    |
|              |    |BUKOVICA 6 a       |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|DESUS – Demokratična    |  1.  |FRANC DOLINAR, roj. 12.  |
|stranka upokojencev    |    |9. 1942, ŠKOFJA LOKA,   |
|Slovenije         |    |FRANKOVO NASELJE 139   |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|SLS – Slovenska ljudska  |  2.  |MATEJ DEMŠAR, roj. 25. 8. |
|stranka          |    |1967, VISOKO PRI     |
|              |    |POLJANAH, VISOKO PRI   |
|              |    |POLJANAH 2        |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|ZARES – nova politika   |  3.  |KATJA GALOF, roj. 20. 10. |
|              |    |1947, ŠKOFJA LOKA,    |
|              |    |PODLUBNIK 158       |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|SD – Socialni demokrati  |  3.  |Mag. MIRJAM JAN BLAŽIĆ,  |
|              |    |roj. 29. 7. 1947, STARA  |
|              |    |LOKA, STARA LOKA 110   |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|LDS – Liberalna      |  3.  |JANEZ DEKLEVA, roj. 2.  |
|demokracije Slovenije   |    |11. 1962, ŠKOFJA LOKA,  |
|              |    |PODLUBNIK 152       |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|Miha Ješe in prijatelji  |  3.  |MARKO MURN, roj. 27. 12. |
|Loke            |    |1954, ŠKOFJA LOKA, CESTA |
|              |    |TALCEV 5b         |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|SLS – Slovenska ljudska  |  3.  |JOŽEFA ŽNIDARŠIČ, roj.  |
|stranka          |    |12. 3. 1949, ŠKOFJA LOKA, |
|              |    |PODLUBNIK 158       |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|SDS – Slovenska      |  1.  |GREGOR HOSTNIK, roj. 12. |
|demokratska stranka    |    |9. 1976, SUHA, SUHA 28  |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|GŽS – Glas žensk Slovenije |  1.  |ZORICA ŠKORC, roj. 23.  |
|              |    |11. 1955, ŠKOFJA LOKA,  |
|              |    |FRANKOVO NASELJE 41    |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|NSI – Nova Slovenija –   |  2.  |ŽIGA NASTRAN, roj. 13. 2. |
|krščanska ljudska stranka |    |1982, BODOVLJE, BODOVLJE |
|              |    |44            |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|Miha Ješe in prijatelji  |  4.  |LEONA MLAKAR, roj. 21. 2. |
|Loke            |    |1958, ŠKOFJA LOKA,    |
|              |    |PARTIZANSKA CESTA 6    |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|DESUS – Demokratična    |  4.  |JANEZ RADELJ, roj. 19. 4. |
|stranka upokojencev    |    |1940, ŠKOFJA LOKA, SORŠKA |
|Slovenije         |    |CESTA 47         |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|SDS – Slovenska      |  2.  |MARTIN HABJAN, roj. 13.  |
|demokratska stranka    |    |10. 1943, GABRK, GABRK 6a |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|SLS – Slovenska ljudska  |  4.  |TOMAŽ PAULUS, roj. 16.  |
|stranka          |    |10. 1981, ŠKOFJA LOKA,  |
|              |    |TAVČARJEVA ULICA 23    |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|SD – Socialni demokrati  |  4.  |Mag. BOJAN LUSKOVEC, roj. |
|              |    |28. 1. 1956, ŠKOFJA LOKA, |
|              |    |SORŠKA CESTA 34      |
+---------------------------+--------+--------------------------+
|Miha Ješe in prijatelji  |  2.  |MELITA REBIČ, roj. 27. 7. |
|Loke            |    |1962, ŠKOFJA LOKA,    |
|              |    |SPODNJI TRG 4       |
+---------------------------+--------+--------------------------+
Člani Občinskega sveta Občine Škofja Loka, izvoljeni na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010, so:
+----+-----------------------+----------------------------------+
|VE |Ime in priimek     |Ime liste             |
+----+-----------------------+----------------------------------+
|1  |ANTON PERŠIN      |SDS – Sloven   ska demokratska |
|  |            |stranka              |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |PETRA CESAR      |Miha Ješe in prijatelji Loke   |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |IGOR DRAKSLER     |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |LIDIJA GOLJAT PRELOGAR |SD – Socialni demokrati      |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |JOŽE VALTER GALOF   |LDS – Liberalna demokracije    |
|  |            |Slovenije             |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |FRANC DOLINAR     |DESUS – Demokratična stranka   |
|  |            |upokojencev Slovenije       |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |GREGOR HOSTNIK     |SDS – Slovenska demokratska    |
|  |            |stranka              |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |ZORICA ŠKORC      |GŽS – Glas žensk Slovenije    |
+----+-----------------------+----------------------------------+
|2  |MILENKO ZIHERL     |SDS – Slovensk   a demokratska |
|  |            |stranka              |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |TINE RADINJA      |Miha Ješe in prijatelji Loke   |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |MATEJ DEMŠAR      |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |ŽIGA NASTRAN      |NSI – Nova Slovenija – krščanska |
|  |            |ljudska stranka          |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |MARTIN HABJAN     |SDS – Slovenska demokratska    |
|  |            |stranka              |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |MELITA REBIČ      |Miha Ješe in prijatelji Loke   |
+----+-----------------------+----------------------------------+
|3  |MARIJA BRATUŽ     |Miha Ješe in prijatelji Loke   |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |ROBERT STRAH      |SDS – Slovenska demokratska    |
|  |            |stranka              |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |KLEMEN ŠTIBELJ     |NSI – Nova Slovenija – krščanska |
|  |            |ljudska stranka          |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |KATJA GALOF      |ZARES – nova politika       |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |Mag. MIRJAM JAN BLAŽIČ |SD – Socialni demokrati      |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |JANEZ DEKLEVA     |LDS – Liberalna demokracije    |
|  |            |Slovenije             |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |MARKO MURN       |Miha Ješe in prijatelji Loke   |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |JOŽEFA ŽNIDARŠIČ    |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
+----+-----------------------+----------------------------------+
|4  |MIHA JEŠE       |Miha Ješe in prijatelji Loke   |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |ALEŠ HABJAN      |SDS – Slovenska demokratska    |
|  |            |stranka              |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |LEONA MLAKAR      |Miha Ješe in prijatelji Loke   |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |JANEZ RADELJ      |DESUS – Demokratična stranka   |
|  |            |upokojencev Slovenije       |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |TOMAŽ PAULUS      |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
|  +-----------------------+----------------------------------+
|  |Mag. BOJAN LUSKOVEC  |SD – Socialni demokrati      |
+----+-----------------------+----------------------------------+
IV.
VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA - BUKOVŠČICA
V volilne imenike je bilo vpisanih 834 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 505 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. MIHAEL PINTAR, ROJ. 2. 10. |18 glasov|
|1968 SV. TOMAŽ, SV. TOMAŽ 15 |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 2, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. JANEZ ŠOLAR, ROJ. 19. 10. |40 glasov|
|1953 PRAPROTNO, PRAPROTNO 5  |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 3, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. JOŽE OMAN, ROJ. 24. 3.   |38 glasov|
|1963 SPODNJA LUŠA, SPODNJA  |     |
|LUŠA 38            |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 4, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. BORUT LAVTAR, ROJ. 28. 2. |33 glasov|
|1976 STIRPNIK, STIRPNIK 2   |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 5, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. URBAN POTOČNIK, ROJ. 13.  |46 glasov|
|1. 1978 BUKOVICA, BUKOVICA 24 |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 6, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. MIHA LOTRIČ, ROJ. 28. 8.  |73 glasov|
|1984 ŠEVLJE, ŠEVLJE 49    |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 7, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. ANTON PODLIPNIK, ROJ. 19. |40 glasov|
|5. 1960 KNAPE, KNAPE 17    |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 8, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. STANISLAV MESEC, ROJ. 28. |5 glasov |
|10. 1973 POZIRNO, POZIRNO 4  |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 9, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. PAVEL KOŠIR, ROJ. 24. 2.  |62 glasov|
|1978 BUKOVŠČICA, BUKOVŠČICA 6 |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 10, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. MARTINA OMERZEL, ROJ. 7.  |34 glasov|
|11. 1974 STRMICA, STRMICA 5  |     |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST GODEŠIČ
V volilne imenike je bilo vpisanih 519 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 300 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 7 članov:        |     |
+------------------------------+---------+
|1. MATJAŽ KRAJNIK, ROJ. 23.  |  177  |
|9. 1964 GODEŠIČ, GODEŠIČ 7  | glasov |
+------------------------------+---------+
|2. JOŽE HAFNER, ROJ. 17. 3.  |  173  |
|1962 GODEŠIČ, GODEŠIČ 28   | glasov |
+------------------------------+---------+
|3. MATEJ NOVINEC, ROJ. 3. 5. |  168  |
|1989 GODEŠIČ, GODEŠIČ 22   | glasov |
+------------------------------+---------+
|4. ANA KRIŽAJ, ROJ. 4. 3.   |  168  |
|1983 GODEŠIČ, GODEŠIČ 43   | glasov |
+------------------------------+---------+
|5. PIA DELALUT, ROJ. 31. 3.  |  142  |
|1971 GODEŠIČ, GODEŠIČ 49   | glasov |
+------------------------------+---------+
|6. MARKO POLAJNAR, ROJ. 20.  |  141  |
|10. 1959 GODEŠIČ, GODEŠIČ 35 | glasov |
+------------------------------+---------+
|7. BOJAN KRIŽNAR, ROJ. 5. 6. |  135  |
|1964 GODEŠIČ, GODEŠIČ 40   | glasov |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNITNIK
V volilne imenike je bilo vpisanih 2578 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 1564 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 3 člane:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. FRANČIŠKA DEMŠAR – MESEC, |81 glasov|
|ROJ. 21. 2. 1952 ŠKOFJA LOKA, |     |
|PARTIZANSKA CESTA 41     |     |
+------------------------------+---------+
|2. ALOJZ KRIŽAJ, ROJ. 21. 8. |62 glasov|
|1949 ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA |     |
|CESTA 43           |     |
+------------------------------+---------+
|3. FRANC NOVINC, ROJ. 12. 10. |54 glasov|
|1970 ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA |     |
|CESTA 42           |     |
+------------------------------+---------+
|volilna enota 2, v kateri se |     |
|voli 3 člane:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. ZVONKO KORENJAK, ROJ. 25. |  115  |
|11. 1950 ŠKOFJA LOKA,     | glasov |
|PARTIZANSKA CESTA 47     |     |
+------------------------------+---------+
|2. RUDOLF GRABROVEC, ROJ. 1. |  109  |
|10. 1957 ŠKOFJA LOKA,     | glasov |
|PARTIZANSKA CESTA 46     |     |
+------------------------------+---------+
|3. DALIBOR KONDIĆ, ROJ. 28.  |76 glasov|
|2. 1978 ŠKOFJA LOKA,     |     |
|PARTIZANSKA CESTA 44     |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 3, v kateri se |     |
|voli 2 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. NEVENKA NOVAK, ROJ. 3. 4. |  174  |
|1968 ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA | glasov |
|CESTA 15           |     |
+------------------------------+---------+
|2. IVANKA PETERNEL, ROJ. 2.  |  140  |
|7. 1948 ŠKOFJA LOKA,     | glasov |
|TAVČARJEVA ULICA 27      |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 4, v kateri se |     |
|voli 3 člane:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. FRANC GIDER, ROJ. 25. 6.  |  312  |
|1952 ŠKOFJA LOKA, DEMŠARJEVA | glasov |
|CESTA 22           |     |
+------------------------------+---------+
|2. MARIJA KRAJNIK, ROJ. 10.  |  267  |
|9. 1963 ŠKOFJA LOKA, POD   | glasov |
|PLEVNO 72           |     |
+------------------------------+---------+
|3. IVAN NARANĐA, ROJ. 28. 8. |  151  |
|1953 ŠKOFJA LOKA, SORŠKA   | glasov |
|CESTA 1            |     |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST SV. LENART - LUŠA
V volilne imenike je bilo vpisanih 289 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 153 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 7 članov:        |     |
+------------------------------+---------+
|1. BORIS MESEC, ROJ. 26. 5.  |  108  |
|1962 SV. LENART, SV. LENART  | glasov |
|17              |     |
+------------------------------+---------+
|2. JANEZ MESEC, ROJ. 25. 3.  |  101  |
|1957 ROVTE V SELŠKI DOLINI,  | glasov |
|ROVTE V SELŠKI DOLINI 13   |     |
+------------------------------+---------+
|3. ERIKA DOLENC, ROJ. 27. 4. |91 glasov|
|1964 ZGORNJA LUŠA, ZGORNJA  |     |
|LUŠA 1a            |     |
+------------------------------+---------+
|4. ANTON BERNIK, ROJ. 25. 4. |86 glasov|
|1957 SPODNJA LUŠA, SPODNJA  |     |
|LUŠA 19            |     |
+------------------------------+---------+
|5. JANEZ POTOČNIK, ROJ. 19.  |81 glasov|
|8. 1948 ROVTE V SELŠKI    |     |
|DOLINI, ROVTE V SELŠKI DOLINI |     |
|9               |     |
+------------------------------+---------+
|6. PETER RANT, ROJ. 30. 6.  |81 glasov|
|1955 SPODNJA LUŠA, SPODNJA  |     |
|LUŠA 28            |     |
+------------------------------+---------+
|7. JOŽICA VIDMAR, ROJ. 17. 3. |80 glasov|
|1963 ROVTE V SELŠKI DOLINI,  |     |
|ROVTE V SELŠKI DOLINI 12   |     |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST LOG
V volilne imenike je bilo vpisanih 628 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 349 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 7 članov:        |     |
+------------------------------+---------+
|1. IVAN DEMŠAR, ROJ. 30. 4.  |  158  |
|1967 VALTERSKI VRH, VALTERSKI | glasov |
|VRH 1             |     |
+------------------------------+---------+
|2. DRAGICA KOŠIR, ROJ. 16. 4. |  131  |
|1965 VISOKO PRI POLJANAH,   | glasov |
|VISOKO PRI POLJANAH 4a    |     |
+------------------------------+---------+
|3. ANTON RUPAR, ROJ. 20. 5.  |  126  |
|1965 BUKOV VRH NAD VISOKIM,  | glasov |
|BUKOV VRH NAD VISOKIM 2    |     |
+------------------------------+---------+
|4. LEOPOLD PREVODNIK, ROJ.  |  123  |
|14. 11. 1970 BRODE, BRODE 3  | glasov |
+------------------------------+---------+
|5. LEOPOLD KOS, ROJ. 10. 11. |  122  |
|1955 GABRK, GABRK 5      | glasov |
+------------------------------+---------+
|2. PAVEL HABJAN, ROJ. 21. 5. |  118  |
|1969 GABRŠKA GORA, GABRŠKA  | glasov |
|GORA 4            |     |
+------------------------------+---------+
|7. MARTINA JELOVČAN, ROJ. 5. |  116  |
|2. 1983 NA LOGU, NA LOGU 15  | glasov |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST RETEČE - GORENJA VAS
V volilne imenike je bilo vpisanih 816 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 419 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 7 članov:        |     |
+------------------------------+---------+
|1. POLONA KRIŽAJ KRAJNIK,   |  219  |
|ROJ. 12. 12. 1969 GORENJA VAS | glasov |
|- RETEČE, GORENJA VAS -    |     |
|RETEČE 8           |     |
+------------------------------+---------+
|2. ALEŠ KERMELJ, ROJ. 21. 7. |  217  |
|1986 RETEČE, RETEČE 2     | glasov |
+------------------------------+---------+
|3. NUŠKA AVGUŠTIN, ROJ. 11.  |  198  |
|8. 1979 RETEČE, RETEČE 113  | glasov |
+------------------------------+---------+
|4. MIHA JENKO, ROJ. 27. 9.  |  198  |
|1956 GORENJA VAS - RETEČE,  | glasov |
|GORENJA VAS - RETEČE 40    |     |
+------------------------------+---------+
|5. MILAN GARTNER, ROJ. 9. 10. |  198  |
|1945 GORENJA VAS - RETEČE,  | glasov |
|GORENJA VAS - RETEČE 10    |     |
+------------------------------+---------+
|6. ALFONZ ŠNUDERL, ROJ. 7.  |  193  |
|11. 1967 GORENJA VAS -    | glasov |
|RETEČE, GORENJA VAS - RETEČE |     |
|33              |     |
+------------------------------+---------+
|7. STANISLAV PRAPROTNIK, ROJ. |  183  |
|29. 7. 1949 GORENJA VAS -   | glasov |
|RETEČE, GORENJA VAS - RETEČE |     |
|84              |     |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST STARA LOKA - PODLUBNIK
V volilne imenike je bilo vpisanih 3901 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2207 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 2 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. BORJANA VARJA KOŽELJ, ROJ. |  143  |
|10. 9. 1946 ŠKOFJA LOKA,   | glasov |
|PODLUBNIK 329         |     |
+------------------------------+---------+
|2. JERNEJ PODOBNIK, ROJ. 3.  |  140  |
|3. 1980 VEŠTER, VEŠTER 17a  | glasov |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 2, v kateri se |     |
|voli 3 člane:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. MIJA GANTAR, ROJ. 12. 7.  |  182  |
|1938 ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK  | glasov |
|158              |     |
+------------------------------+---------+
|2. MARCEL KOKELJ, ROJ. 24. 1. |  138  |
|1974 ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK  | glasov |
|152              |     |
+------------------------------+---------+
|3. JOŽEFA ŽNIDARŠIČ, ROJ. 12. |  128  |
|3. 1949 ŠKOFJA LOKA,     | glasov |
|PODLUBNIK 158         |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 3, v kateri se |     |
|voli 2 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. MARIJA OMEJC, ROJ. 25. 8. |  278  |
|1947 ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK  | glasov |
|105              |     |
+------------------------------+---------+
|2. ROBERT STRAH, ROJ. 22. 4. |  194  |
|1976 ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK  | glasov |
|238              |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 4, v kateri se |     |
|voli 2 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. FRANCI PIRC, ROJ. 18. 3.  |  161  |
|1953 STARA LOKA, STARA LOKA  | glasov |
|80              |     |
+------------------------------+---------+
|2. ŠTEFAN ČADEŽ, ROJ. 21. 12. |  161  |
|1951 VIRLOG, VIRLOG 13    | glasov |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 5, v kateri se |     |
|voli 2 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. BOJAN KRVINA, ROJ. 7. 6.  |  165  |
|1961 ŠKOFJA LOKA, GROHARJEVO | glasov |
|NASELJE 8           |     |
+------------------------------+---------+
|2. MATEVŽ TRILAR, ROJ. 11.  |  142  |
|10. 1934 ŠKOFJA LOKA,     | glasov |
|GROHARJEVO NASELJE 34     |     |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST SV. DUH
V volilne imenike je bilo vpisanih 1772 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 1050 volivcev
V svet Krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 3 člane:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. JURE JENKO, ROJ. 11. 11.  |  224  |
|1979 VIRMAŠE, VIRMAŠE 41   | glasov |
+------------------------------+---------+
|2. KRISTINA KOVAČ, ROJ. 13.  |  216  |
|11. 1956 VIRMAŠE, VIRMAŠE 151 | glasov |
+------------------------------+---------+
|3. TEA TOMŠIČ, ROJ. 26. 2.  |  166  |
|1978 VIRMAŠE, VIRMAŠE 14   | glasov |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 2, v kateri se |     |
|voli 3 člane:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. GORAZD PORENTA, ROJ. 14.  |  307  |
|7. 1975 SVETI DUH, SVETI DUH | glasov |
|112              |     |
+------------------------------+---------+
|2. MARKO KEMPERLE, ROJ. 22.  |  239  |
|5. 1980 SVETI DUH, SVETI DUH | glasov |
|273              |     |
+------------------------------+---------+
|3. JOŽEF SEMEN, ROJ. 3. 5.  |  180  |
|1934 SVETI DUH, SVETI DUH 227 | glasov |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 3, v kateri se |     |
|voli 3 člane:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. PRIMOŽ JUGOVIC, ROJ. 10.  |65 glasov|
|6. 1972 FORME, FORME 2    |     |
+------------------------------+---------+
|2. JANEZ TRILLER, ROJ. 23. 9. |54 glasov|
|1964 DORFARJE, DORFARJE 43  |     |
+------------------------------+---------+
|3. PETER ŠKERJANC, ROJ. 8. 7. |51 glasov|
|1956 DORFARJE, DORFARJE 31  |     |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA LOKA – MESTO – 5. IN 6. VOLILNA ENOTA
Volitve v 1., 2., 3. in 4. volilno enoto na volitvah 10. oktobra 2010 niso bile izvedene, ker ni bilo vloženo vsaj toliko kandidatur, kot se voli članov sveta krajevne skupnosti v posamezni volilni enoti.
V volilne imenike za 5. in 6. volilno enoto je bilo vpisanih 786 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 457 volivcev.
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 5, v kateri se |     |
|voli 2 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. ANDRAŽ ŠINK, ROJ. 12. 12. |  179  |
|1967 PUŠTAL, PUŠTAL 23    | glasov |
+------------------------------+---------+
|2. VALENTIN JESENOVEC, ROJ.  |  128  |
|11. 12. 1947 PUŠTAL, PUŠTAL  | glasov |
|16              |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 6, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. ANTON NARTNIK, ROJ. 5. 4. |  134  |
|1979 SV. BARBARA, SV. BARBARA | glasov |
|7               |     |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST TRATA
V volilne imenike je bilo vpisanih 3657 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 1841 volivcev
V svet Krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 3 člane:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. MARJETA TRILER, ROJ. 24.  |  364  |
|4. 1970 ŠKOFJA LOKA,     | glasov |
|KIDRIČEVA CESTA 46      |     |
+------------------------------+---------+
|2. NEVENKA MANDIČ OREHEK,   |  169  |
|ROJ. 5. 8. 1948 ŠKOFJA LOKA, | glasov |
|FRANKOVO NASELJE 67      |     |
+------------------------------+---------+
|3. ANICA MRAK, ROJ. 12. 2.  |  153  |
|1951 ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO  | glasov |
|NASELJE 159          |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 2, v kateri se |     |
|voli 3 člane:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. MATEJ KOŠIR, ROJ. 10. 8.  |  261  |
|1973 ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO  | glasov |
|NASELJE 91          |     |
+------------------------------+---------+
|2. ZVONKA KOŠIR, ROJ. 14. 5. |  191  |
|1962 ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO  | glasov |
|NASELJE 99          |     |
+------------------------------+---------+
|3. PRIMOŽ KRAJNIK, ROJ. 20.  |  151  |
|5. 1962 ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO | glasov |
|NASELJE 5           |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 3, v kateri se |     |
|voli 2 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. ŠTEFAN KALAMAR, ROJ. 17.  |  210  |
|11. 1941 ŠKOFJA LOKA,     | glasov |
|HAFNARJEVO NASELJE 74     |     |
+------------------------------+---------+
|2. AVGUST HARTMAN, ROJ. 9. 9. |  192  |
|1943 ŠKOFJA LOKA, HAFNARJEVO | glasov |
|NASELJE 89          |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 4, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. MARIJA GOLOB, ROJ. 16. 11. |62 glasov|
|1954 SUHA, SUHA 24      |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 5, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. BLAŽ JESENKO, ROJ. 1. 9.  |61 glasov|
|1960 TRATA, TRATA 28     |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 6, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. JANEZ OMAN, ROJ. 8. 6.   |9 glasov |
|1947 LIPICA, LIPICA 6     |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 7, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. MIRAN ŠTUCIN, ROJ. 15. 7. |45 glasov|
|1950 HOSTA, HOSTA 12     |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 8, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. ANDREJ SVOLJŠAK, ROJ. 4.  |26 glasov|
|11. 1961 DRAGA, DRAGA 3a   |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 9, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. DARKO BRDNIK, ROJ. 29. 9. |49 glasov|
|1958 PUNGERT, PUNGERT 25   |     |
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 10, v kateri se |     |
|voli 1 člana:         |     |
+------------------------------+---------+
|1. STANE JELOVČAN, ROJ. 4.  |25 glasov|
|11. 1967 GOSTEČE, GOSTEČE 7  |     |
+------------------------------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST ZMINEC
V volilne imenike je bilo vpisanih 643 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 408 volivcev
V svet Krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+------------------------------+---------+
|Volilna enota 1, v kateri se |     |
|voli 7 članov:        |     |
+------------------------------+---------+
|1. JANEZ PREVODNIK, ROJ. 22. |  167  |
|12. 1957 ZMINEC, ZMINEC 5   | glasov |
+------------------------------+---------+
|2. JANEZ KOŽUH, ROJ. 18. 8.  |  149  |
|1973 SVETI FLORIJAN NAD ŠK.  | glasov |
|LOKO, SVETI FLORIJAN NAD ŠK. |     |
|LOKO 2            |     |
+------------------------------+---------+
|3. ANA ZIHERL, ROJ. 30. 7.  |  131  |
|1938 BODOVLJE, BODOVLJE 11  | glasov |
+------------------------------+---------+
|4. STANISLAV FERLE, ROJ. 8.  |  129  |
|5. 1938 ZMINEC, ZMINEC 1a   | glasov |
+------------------------------+---------+
|5. RUDOLF TOMINEC, ROJ. 3.  |  122  |
|10. 1956 STANIŠE, STANIŠE 2  | glasov |
+------------------------------+---------+
|6. ZDENKA KRIŽNAR BOGATAJ,  |  106  |
|ROJ. 16. 3. 1967 BREZNICA POD | glasov |
|LUBNIKOM, BREZNICA POD    |     |
|LUBNIKOM 4          |     |
+------------------------------+---------+
|7. MIRAN PIVK, ROJ. 14. 4.  |  103  |
|1955 SOPOTNICA, SOPOTNICA 16 | glasov |
+------------------------------+---------+
Št. 041-0001/2010
Škofja Loka, dne 14. oktobra 2010
Člani/namestniki
Mihaela Novak Kolenko l.r.
Anton Bogataj l.r.
Mara Jelovšek l.r.
Blaž Karlin l.r.
Janez Likar l.r.
Uroš Krek l.r.
Matjaž Klobovs l.r.
 
Predsednica občinske volilne komisije
Zdenka Podobnik l.r.