Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4759. Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov KS v Občini Kozje na lokalnih volitvah 2010, stran 13600.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida volitev v Občini Kozje z dne 13. 10. 2010 je občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov KS v Občini Kozje na lokalnih volitvah 2010
I.
Občinska volilna komisija je na seji dne 13. 10. 2010 ugotovila izide glasovanja za volitve župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Kozje.
II.
V Občini Kozje je od skupnega števila volivcev, 2880, glasovalo 1735 volivcev, kar znaša 60,24% vseh volilnih upravičencev.
III.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1735 glasovnic, od tega je bilo 14 neveljavnih in 1721 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------+---------+-------+
|    Kandidat    | Število |  %  |
|            | glasov |    |
+-----------------------+---------+-------+
| Dušan Andrej Kocman | 1506  | 87,51 |
+-----------------------+---------+-------+
|   Darko Čebular   |  117  | 6,80 |
+-----------------------+---------+-------+
|   Danijel Štus   |  98  | 5,69 |
+-----------------------+---------+-------+
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen
DUŠAN ANDREJ KOCMAN, Lesično 69b, Lesično.
IV.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Kozje so določene tri volilne enote, kjer se skupno voli 9 članov občinskega sveta.
V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Pri glasovanju za člane občinskega sveta v prvi volilni enoti je bilo oddanih 599 glasovnic, od tega je bilo 13 neveljavnih in 586 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------+---------+-------+
|    Kandidat    | Število |  %  |
|            | glasov |    |
+-----------------------+---------+-------+
|   MILAN ŠKRJANC   |  104  | 17,75 |
+-----------------------+---------+-------+
|   FRANC ŽLENDER   |  189  | 32,25 |
+-----------------------+---------+-------+
|  VERONIKA CVETKO  |  65  | 11,09 |
+-----------------------+---------+-------+
|    IVAN TURK    |  41  | 7,00 |
+-----------------------+---------+-------+
|  JERNEJ ŠKOBERNE  |  71  | 12,12 |
+-----------------------+---------+-------+
|  JANEZ OPREŠNIK   |  80  | 13,65 |
+-----------------------+---------+-------+
|   ANDREJ KOLAR   |  93  | 15,87 |
+-----------------------+---------+-------+
|   IVAN LUPŠE    |  60  | 10,24 |
+-----------------------+---------+-------+
|  SILVA BEVC JUG   |  41  | 7,00 |
+-----------------------+---------+-------+
|  DANIJELA ROMIH   |  63  | 10,75 |
+-----------------------+---------+-------+
|   ANDREJ TACER   |  82  | 13,99 |
+-----------------------+---------+-------+
|   FRANC PLAHUTA   |  253  | 43,17 |
+-----------------------+---------+-------+
|   MARTINA ČEPIN   |  56  | 9,56 |
+-----------------------+---------+-------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. FRANC PLAHUTA, Pilštanj 35, Lesično
2. FRANC ŽLENDER, Zagorje 61, Lesično
3. MILAN ŠKRJANC, Drensko rebro 6, Lesično.
V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Pri glasovanju za člane občinskega sveta v drugi volilni enoti je bilo oddanih 607 glasovnic, od tega je bilo 14 neveljavnih in 593 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------+---------+-------+
|    Kandidat    | Število |  %  |
|            | glasov |    |
+-----------------------+---------+-------+
|   JOŽICA RAJGL   |  52  | 8,77 |
+-----------------------+---------+-------+
|  ROMAN GRADIŠEK   |  238  | 40,13 |
+-----------------------+---------+-------+
|   ERVIN PERČIČ   |  125  | 21,08 |
+-----------------------+---------+-------+
|   URŠKA VRBEK   |  41  | 6,91 |
+-----------------------+---------+-------+
|   JOŽE PRESKAR   |  95  | 16,02 |
+-----------------------+---------+-------+
|   MILOŠ ČEPIN   |  127  | 21,42 |
+-----------------------+---------+-------+
|   IZTOK JOKAN   |  66  | 11,13 |
+-----------------------+---------+-------+
|  FILIP VOLAUŠEK   |  173  | 29,17 |
+-----------------------+---------+-------+
|  BOŠTJAN PREŠIČEK  |  109  | 18,38 |
+-----------------------+---------+-------+
|  EDITA LESKOVŠEK  |  60  | 10,12 |
+-----------------------+---------+-------+
|   VELJKO KOLAR   |  181  | 30,52 |
+-----------------------+---------+-------+
|   DANIJEL ŠTUS   |  84  | 14,17 |
+-----------------------+---------+-------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. ROMAN GRADIŠEK, Kozje 155, Kozje
2. VELJKO KOLAR Kozje 11, Kozje
3. FILIP VOLAUŠEK Kozje 100, Kozje.
V tretji volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Pri glasovanju za člane občinskega sveta v tretji volilni enoti je bilo oddanih 527 glasovnic, od tega je bilo 10 neveljavnih in 517 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------------+---------+-------+
|    Kandidat    | Število |  %  |
|            | glasov |    |
+-----------------------+---------+-------+
|   JURIJ KRIVEC   |  112  | 21,66 |
+-----------------------+---------+-------+
|  LJUDMILA STRMECKI  |  80  | 15,47 |
+-----------------------+---------+-------+
|   JOŽEF SENICA   |  103  | 19,92 |
+-----------------------+---------+-------+
|  ROBERT PLEVNIK   |  48  | 9,28 |
+-----------------------+---------+-------+
|  MILENCA KRAJNC   |  153  | 29,59 |
+-----------------------+---------+-------+
|   MIRKO KUNST   |  125  | 24,18 |
+-----------------------+---------+-------+
|   DRAGO ULČNIK   |  45  | 8,70 |
+-----------------------+---------+-------+
|   JERNEJ JAGRIČ   |  128  | 24,76 |
+-----------------------+---------+-------+
|  IVANKA OSOJNIK   |  26  | 5,03 |
+-----------------------+---------+-------+
|   MARKO KUNEJ   |  201  | 38,88 |
+-----------------------+---------+-------+
|   SONJA GERZINA   |  36  | 6,96 |
+-----------------------+---------+-------+
|   DARJA GODLER   |  49  | 9,48 |
+-----------------------+---------+-------+
|  BRANKA DOBRAVC   |  57  | 11,03 |
+-----------------------+---------+-------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. MARKO KUNEJ, Gorjane 2, Podsreda
2. MILENCA KRAJNC, Vrenska gorca 44, Buče
3. JERNEJ JAGRIČ, Gorjane 17b, Podsreda.
V.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI BUČE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Buče sta določeni dve volilni enoti, v katerih se voli skupno 5 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
BRANKO LUGARIČ
ALBIN PLEVNIK
ANA KOSTANJŠEK
DANIJEL ČEPIN
JOŽEF KAJBA.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KOZJE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kozje je določeno pet volilnih enot, v katerih se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VELJKO KOLAR
MILOŠ ČEPIN
ERVIN PERČIČ
DARIO KUKOVIČIČ
MILENA JAGRIČ
KAREL GORJUP
SREČKO KUKOVIČIČ.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LESIČNO
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lesično je določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
RENATA ZIDAR
MARKO ROMIH
ANDREJ TACER
JERNEJ ŠKOBERNE
IRENA POLUTNIK
FRANC PLAHUTA.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODSREDA
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podsreda je določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
OLGA SIMONČIČ
RAJKO MOŠKON
JANEZ BRAČUN
MARKO KUNEJ
ANGELA NOVAK
MATEJ PEČNIK.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OSREDEK
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Osredek je določena ena volilna enota, v kateri se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
BORIS BEUC
SONJA HALER
BOJAN KUNEJ.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ZAGORJE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zagorje so določene tri volilne enote, v katerih se voli skupno 5 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
FRANC ŽLENDER
DANIEL ZALOKAR
MARKO ZALOKAR
SILVO POTOČNIK
VEKOSLAV BRILEJ.
Št. 041-0001/2010
Kozje, dne 13. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne Komisije
Občine Kozje
Andreja Reher l.r.