Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4757. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj, stran 13599.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je skladno z določbami 90. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08), na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja na voliščih ter na podlagi zapisnikov občinske volilne komisije o izidu glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah župana Občine Črnomelj, ki so bile z odlokom predsednika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/10) razpisane za 10. oktober 2010:
I.
IZID GLASOVANJA 10. OKOTOBRA 2010:
V volilne imenike je bilo vpisanih 12.175 volivcev.
S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, ni glasoval nobeden volivec.
Glasovalo je skupaj 6.606 volivcev ali 54,26% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
a) 6.508 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
b) 72 volivcev glasovalo predčasno
c) 26 volivcev glasovalo po pošti
d) 0 volivcev glasovalo s potrdilom.
Za volitve župana je bilo oddanih 6.606 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov, je bilo 51 glasovnic neveljavnih, veljavnih pa je bilo 6.555 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število veljavnih glasov:
+----------------------+--------+---------+
|    KANDIDAT    | GLASOV | GLASOV |
|           | (štev.)|  (%)  |
+----------------------+--------+---------+
|1. Andrej FABJAN   | 2.556 | 38,99 |
+----------------------+--------+---------+
|2. Mojca ČEMAS    | 1.946 | 29,69 |
|STJEPANOVIČ      |    |     |
+----------------------+--------+---------+
|3. Stanislava MAJERLE |  852 | 13,00 |
+----------------------+--------+---------+
|4. Samo KAVČIČ    |  768 | 11,72 |
+----------------------+--------+---------+
|5. Vinko PAPEŽ    |  433 | 6,61  |
+----------------------+--------+---------+
II.
RAZPIS DRUGEGA KROGA VOLITEV
Glede na določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov in da je potrebno opraviti drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta se po številu prejetih glasov v prvem krogu uvrstila na prvi dve mesti.
Državna volilna komisija je na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah razpisala drugi krog rednih volitev župana (Uradni list RS, št. 81/10).
Drugi krog glasovanja je bil opravljen 24. oktobra 2010.
Drugi krog glasovanja je bil opravljen med kandidatoma, ki sta na glasovanju, ki je bilo 10. 10. 2010, dobila največ glasov. To sta bila:
1. ANDREJ FABJAN
2. MOJCA ČEMAS STJEPANOVIČ.
III.
IZID DRUGEGA KROGA GLASOVANJA 24. OKOTBRA 2010
V volilne imenike je bilo vpisanih 12.167 volivcev.
S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je glasovalo 6 volivcev.
Glasovalo je skupaj 6.258 volivcev ali 51,41% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
a) 6.139 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
b) 90 volivcev glasovalo predčasno
c) 23 volivcev glasovalo po pošti
d) 6 volivcev glasovalo s potrdilom.
Za volitve župana je bilo oddanih 6.258 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov, je bilo 39 glasovnic neveljavnih, veljavnih pa je bilo 6.219 glasovnic.
Kandidata sta dobili naslednje število veljavnih glasov:
+----------------------+--------+---------+
|    KANDIDAT    | GLASOV | GLASOV |
|           | (štev.)|  (%)  |
+----------------------+--------+---------+
|1. Mojca ČEMAS    |3.209  |51,60  |
|STJEPANOVIČ      |    |     |
+----------------------+--------+---------+
|2. Andrej FABJAN   |3.010  |48,40  |
+----------------------+--------+---------+
IV.
IZID VOLITEV ŽUPANA
Občinska volilna komisija je skladno z določbami prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je bila za županjo Občine Črnomelj izvoljena:
Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ, ker je v drugem krogu redih volitev 24. oktobra 2010 dobila večino veljavnih glasov.
Šifra: 041-1/2010
Črnomelj, dne 27. oktobra 2010
Predsednik
občinske volilne komisije
Anton Panjan l.r.