Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4754. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Moya fundacija, stran 13569.

Ministrstvo za zdravje na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove Moya fundacija, s sedežem v Ljubljani, Celovška 228, na podlagi vloge Borut Kreft, Jurčkova cesta 21, 1000 Ljubljana, izdaja naslednjo
O D L O Č B O
1. Ustanovi Moya fundacija se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi, sestavljenem v obliki notarskega zapisa, opr. št. SV 890/10 z dne 1. 10. 2010, s katerim je ustanovitelj Borut Kreft, Jurčkova cesta 21, 1000 Ljubljana, ustanovil ustanovo z imenom: Ustanova Moya fundacija s sedežem v Ljubljani, Celovška 228.
2. Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Ustanova se ustanavlja za naslednja področja:
– promoviranje zdravega načina življenja,
– ozaveščanje in usposabljanje ljudi za zdrav način življenja,
– izboljšanje kakovosti življenje in zdravja otrok obolelimi za rakom in krvnimi boleznimi,
– izobraževanje posameznikov za izboljšanje življenja in zdravljenja otrok obolelimi za rakom in krvnimi boleznimi in
– reševanje socialne stiske družin otrok obolelimi za rakom in krvnimi boleznimi.
3. Ustanovitveno premoženje znaša 400,00 EUR.
4. Osebe, pooblaščene za zastopanje so: Borut Kreft, Jana Simonič in Vili Uršič, člani prve uprave ustanove.
Št. 093-63/2010/4
Ljubljana, dne 13. oktobra 2010
EVA 2010-2711-0068
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje