Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4750. Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 13566.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10 in 62/10) se v prilogi I za besedilom:
»
+-------+------------------+------------+---+
|B017392|Javna agencija  |direktor  |57 |
|    |Republike     |AGEN    |  |
|    |Slovenije za   |      |  |
|    |varnost prometa  |      |  |
|    |(AVP)       |      |  |
+-------+------------------+------------+---+
                       «
doda novo besedilo, ki se glasi:
»
+-------+------------------+------------+---+
|B017392|Javna agencija za |direktor  |57 |
|    |civilno letalstvo |AGEN    |  |
|    |Republike     |      |  |
|    |Slovenije (CAA)  |      |  |
+-------+------------------+------------+---+
                      «
za besedilom:
»
+-------+-----------------+------------+----+
|B017378|Triglavski    |direktor NP | 56 |
|    |narodni park   |      |  |
|    |(TNP)      |      |  |
+-------+-----------------+------------+----+
                      «
pa se doda novo besedilo, ki se glasi:
»
+-------+------------------+------------+---+
|B017392|Javna agencija za |direktor  |56 |
|    |javno naročanje  |AGEN    |  |
|    |Republike     |      |  |
|    |Slovenije (AJN)  |      |  |
+-------+------------------+------------+---+
                      «
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-29/2010
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
EVA 2010-3111-0053
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost