Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4646. Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, stran 13118.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10) in tretjega odstavka 58. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede
1. člen
V Uredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08 in 78/08) se v 5. členu besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina položajnega dodatka, ne glede na uredbo, ki ureja kriterije za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, za pripadnika Slovenske vojske, ki je razporejen na položajno dolžnost poveljnika oddelka ali njemu primerljive enote, znaša 5 odstotkov, za poveljnika voda ali njemu primerljive enote znaša 8 odstotkov ter za poveljnika čete ali njej primerljive enote, za poveljnika bataljona ali njemu primerljive enote oziroma poveljnika vojaško teritorialnega poveljstva, za poveljnika samostojnega bataljona ali njemu primerljive enote, brigade ali njej primerljive enote oziroma poveljnika poveljstva sil ali njemu primerljivega poveljstva znaša 12 odstotkov osnovne plače. Položajni dodatek pripadnika Slovenske vojske, ki je razporejen na formacijsko dolžnost namestnika poveljnika čete, njej primerljive ali višje enote ali poveljstva znaša 10 odstotkov osnovne plače.
(2) Pripadnikom Slovenske vojske, ki niso določeni v prejšnjem odstavku in ki izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela v notranji organizacijski enoti poveljstva oziroma enote, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v osnovno plačo, se višina položajnega dodatka določi v skladu z uredbo, ki ureja kriterije za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence. Pripadniki Slovenske vojske, ki opravljajo dela iz prejšnjega stavka v delovni, začasni, bojni ali operativni skupini, ki šteje najmanj tri pripadnike in je določena s formacijo na taktični, operativni ali strateški ravni, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v osnovno plačo, pripada položajni dodatek v višini 5 odstotkov osnovne plače v skladu z uredbo, ki ureja kriterije za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. novembra 2010.
Št. 00718-6/2010
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
EVA 2010-1911-0023
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina