Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1E), stran 12551.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/07 - ZŠtip, 15/08 - odločba US, 64/08 in 86/09) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 19. oktobra 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1E)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06 in 18/09) se v 3. členu pri Zdravstveni fakulteti besedilo »Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a« spremeni tako, da se glasi: »Sedež: Ljubljana, Zdravstvena pot 5«.
2. člen
Četrti in peti odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 15/08 - odločba US), na posameznih fakultetah in umetniških akademijah so:
- Biotehniška fakulteta: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; (42) vede o živi naravi; (54) proizvodne tehnologije; (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo; (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo;
- Ekonomska fakulteta: (31) družbene vede; (34) poslovne in upravne vede; (46) matematika in statistika;
- Fakulteta za arhitekturo: (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo;
- Fakulteta za družbene vede: (31) družbene vede; (32) novinarstvo in obveščanje;
- Fakulteta za elektrotehniko: (52) tehnika;
- Fakulteta za farmacijo: (42) vede o živi naravi; (72) zdravstvo;
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (52) tehnika; (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo; (85) varstvo okolja;
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; (42) vede o živi naravi; (44) fizikalne in kemijske vede; (52) tehnika; (54) proizvodne tehnologije; (86) varovanje;
- Fakulteta za matematiko in fiziko: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (44) fizikalne in kemijske vede; (46) matematika in statistika; (52) tehnika;
- Fakulteta za pomorstvo in promet: (84) transportne storitve;
- Fakulteta za računalništvo in informatiko: (48) računalništvo;
- Fakulteta za strojništvo: (52) tehnika;
- Fakulteta za socialno delo: (76) socialno delo;
- Fakulteta za šport: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (81) osebne storitve;
- Fakulteta za upravo: (34) poslovne in upravne vede;
- Filozofska fakulteta: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; (22) humanistika; (31) družbene vede; (32) novinarstvo in obveščanje;
- Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo;
- Naravoslovnotehniška fakulteta: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; (21) umetnost; (44) fizikalne in kemijske vede; (54) proizvodne tehnologije;
- Pedagoška fakulteta: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev;
- Pravna fakulteta: (31) družbene vede; (34) poslovne in upravne vede; (38) pravne vede;
- Teološka fakulteta: (22) humanistika;
- Veterinarska fakulteta: (64) veterinarstvo;
- Zdravstvena fakulteta: (72) zdravstvo;
- Akademija za glasbo: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; (21) umetnost;
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: (21) umetnost;
- Akademija za likovno umetnost: (21) umetnost.
Dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/10-38/7
Ljubljana, dne 19. oktobra 2010
EPA 1210-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti