Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4379. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 12365.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena ter drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10 in 42/10) se petnajsta alinea 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:
Direktorat za znanost in tehnologijo
Direktorat za visoko šolstvo
Direktorat za informacijsko družbo
Direktorat za investicije«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se uskladi s to uredbo najkasneje v enem mesecu po njeni uveljavitvi.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-26/2010
Ljubljana, dne 14. oktobra 2010
EVA 2010-3111-0049
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost