Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3828. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (2. dopolnitev), stran 10423.

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s 7. členom Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04, 75/05, 33/06 in 82/07) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (2. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 96/09 in 114/09) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 417/00: »Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011.
          Homologacije ostajajo še naprej v
          veljavi.«;
– pri TSV 419/01: »Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011.
          Homologacije ostajajo še naprej v
          veljavi.«;
– pri TSV 420/00: »Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011.
          Homologacije ostajajo še naprej v
          veljavi.«;
– pri TSV 421/01: »Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011.
          Homologacije ostajajo še naprej v
          veljavi.«;
– pri TSV 422/01: »Prenehanje veljavnosti 1. oktobra 2010.
          Homologacije ostajajo še naprej v
          veljavi.«;
– pri TSV 423/01: »Prenehanje veljavnosti 1. oktobra 2010.
          Homologacije ostajajo še naprej v
          veljavi.«.
V prilogi se v seznam na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|Številčna |  Naslov tehnične  |Začetek veljavnosti| Prenehanje |
| oznaka |  specifikacije in  |in začetek obvezne | veljavnosti |
|     |  področje njene  |   uporabe   |       |
|     |   veljavnosti   |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|…                                 |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek      |       |
|417/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1.  |       |
|     |417/01 o delovnem   |oktober 2010.   |       |
|     |prostoru, dostopu do |Začetek obvezne  |       |
|     |vozniškega prostora  |uporabe: glej točko|       |
|     |ter vratih in oknih  |5 tehnične     |       |
|     |kmetijskih in     |specifikacije.«.  |       |
|     |gozdarskih      |          |       |
|     |traktorjev.      |          |       |
|     |Velja za vse     |          |       |
|     |traktorje kategorij  |          |       |
|     |T1 in T3.       |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|…                                 |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek      |       |
|419/02  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1.  |       |
|     |419/02 o zadaj    |oktober 2010.   |       |
|     |nameščenih zaščitnih |Začetek obvezne  |       |
|     |konstrukcijah pri   |uporabe: glej točko|       |
|     |prevrnitvi za     |5 tehnične     |       |
|     |ozkokolotečne     |specifikacije.«.  |       |
|     |kmetijske ali     |          |       |
|     |gozdarske traktorje. |          |       |
|     |Velja za vse     |          |       |
|     |traktorje kategorij  |          |       |
|     |T2.          |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|…     |           |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek      |       |
|420/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1.  |       |
|     |420/01 o vgradnji,  |oktober 2010.   |       |
|     |legi, delovanju in  |Začetek obvezne  |       |
|     |označevanju upravljal |uporabe: glej točko|       |
|     |kmetijskih ali    |5 tehnične     |       |
|     |gozdarskih      |specifikacije.«.  |       |
|     |traktorjev.      |          |       |
|     |Velja za vse     |          |       |
|     |traktorje kategorij  |          |       |
|     |T1, T2, T3 in T4.   |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|…     |           |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek      |       |
|421/02  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1.  |       |
|     |421/02 o zaščitni   |oktober 2010.   |       |
|     |konstrukciji pri   |Začetek obvezne  |       |
|     |prevrnitvi, ki je   |uporabe: glej točko|       |
|     |vgrajena pred     |5 tehnične     |       |
|     |vozniškim sedežem   |specifikacije.«.  |       |
|     |ozkokolotečnih    |          |       |
|     |kmetijskih in     |          |       |
|     |gozdarskih      |          |       |
|     |traktorjev.      |          |       |
|     |Velja za vse     |          |       |
|     |traktorje kategorij  |          |       |
|     |T2.          |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|…     |           |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek      |       |
|422/02  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1.  |       |
|     |422/02 o merah in   |oktober 2010.   |       |
|     |vlečenih masah,    |Začetek obvezne  |       |
|     |regulatorju vrtilne  |uporabe: glej točko|       |
|     |frekvence in zaščiti |5 tehnične     |       |
|     |pogonskih sklopov,  |specifikacije.«.  |       |
|     |zasteklitvi,     |          |       |
|     |mehanskih priključnih |          |       |
|     |napravah, ploščici  |          |       |
|     |proizvajalca in    |          |       |
|     |upravljanju zavor   |          |       |
|     |vlečenega vozila.   |          |       |
|     |Velja za vozila    |          |       |
|     |kategorij T, C, R in |          |       |
|     |S.          |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|…     |           |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek      |       |
|423/02  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1.  |       |
|     |423/02 o ukrepih   |oktober 2010.   |       |
|     |proti emisijam    |Začetek obvezne  |       |
|     |plinastih in trdih  |uporabe: glej točko|       |
|     |onesnaževal iz    |5 tehnične     |       |
|     |motorjev za pogon   |specifikacije.«.  |       |
|     |kmetijskih in     |          |       |
|     |gozdarskih      |          |       |
|     |traktorjev.      |          |       |
|     |Velja za vse     |          |       |
|     |traktorje kategorij T |          |       |
|     |in C.         |          |       |
+----------+----------------------+-------------------+-------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-104/2010
Ljubljana, dne 17. avgusta 2010
EVA 2010-2411-0055
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister za promet