Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3826. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaščiti rejnih živali, stran 10422.

Na podlagi prve alinee 40. člena in za izvrševanje 7., 8. in 9. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi drugega, tretjega in petega odstavka 8. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o zaščiti rejnih živali
1. člen
V Pravilniku o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/10) se 39. člen spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(sistemi rej v neobogatenih kletkah)
(1) Reja kokoši nesnic v neobogatenih kletkah je dovoljena, če:
– so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena,
– so bile neobogatene kletke prvič dane v uporabo do 31. decembra 2003 in
– je ta reja vpisana v register rej kokoši nesnic pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(2) Sistemi reje kokoši nesnic v neobogatenih kletkah morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) za vsako kokoš nesnico mora biti na voljo vsaj 550 cm2 neoviranega prostora, izmerjenega v vodoravni ravnini;
b) kletka mora imeti krmilnik dolžine vsaj 10 cm na kokoš nesnico;
c) kletka mora imeti napajalni žleb dolžine vsaj 10 cm na kokoš nesnico, dva kapljična napajalnika ali dve napajalni skodelici;
d) kletke morajo biti visoke najmanj 40 cm na najmanj 65% površine kletke in ne manj od 35 cm na katerikoli točki;
e) tla morajo biti oblikovana tako, da ustrezno podpirajo naprej obrnjene kremplje. Naklon tal ne sme presegati 14% ali 8°;
f) kletke morajo biti opremljene s pripravami za obrabo krempljev.«.
2. člen
V prvem odstavku 40. člena se v točki a) tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– nastilj, ki omogoča kljuvanje in brskanje;«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2010
Ljubljana, dne 5. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0179
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti